Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDagens diskussionsledare var Phillip Kim från Babson College
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!
Industriellt arv präglar entreprenörskapet

Industriellt arv präglar entreprenörskapet

18 dec 2017 | Text: Åse Karlén
Entreprenörskap är ett socialt fenomen som påverkas av den lokala kulturen. Det industriella arvet skapar både möjligheter och hinder, visar Sabrina Fredin. I sin avhandling st... Läs mer
Utbildad personal viktigast för tillväxten

Utbildad personal viktigast för tillväxten

15 dec 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Vi är många som sätter stor tilltro till att de nya, kunskapsintensiva företagen ska frälsa oss med tillväxt och välstånd. Ethan Gifford har undersökt hur kunskap, innovation o... Läs mer

ADHD tillgång inom entreprenörskap

13 dec 2017 | Text: Jonas Gustafsson
ADHD och impulsivitet verkar vara positivt kopplade till entreprenörskap. Många blir stressade av de osäkerhetsfaktorer som hänger ihop med entreprenörskap, medan personer diag... Läs mer

Sju av tio vill växa

11 dec 2017 | Text: Åse Karlén
Närmare 10 000 små och medelstora svenska företag har bidragit med sina erfarenheter till undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017. Sedan 2002 har den genomförts a... Läs mer
Invandrade och infödda uppfinnare lyckas lika bra

Invandrade och infödda uppfinnare lyckas lika bra

7 dec 2017 | Text: Åse Karlén
Personer som har invandrat till Sverige är mindre sannolika att ta patent än infödda svenskar. Men utlandsfödda uppfinnare presterar lika bra som svenskfödda. Yannu Zheng har i... Läs mer

Avknoppad men ändå inte

6 dec 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Det finns många sätt att kommersialisera forskning. Det kanske mest omtalade är att starta företag. Men det kan vara svårt att hålla isär rollerna som forskare och företagare.... Läs mer

Akademin bidrar

5 dec 2017 | Text: Magnus Aronsson
Lagar och myndighetsregler upplevs som ett tillväxthinder av många företagare. I Tillväxtverkets rapport Företagens villkor och verklighet 2017 rankas regler på andra plats bla... Läs mer

Kunskapstriangel i obalans

4 dec 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Samverkan mellan forskning, utbildning och innovation kallas ibland för kunskapstriangeln. Begreppet har dykt upp i kölvattnet av de ökade kraven på att universiteten ska bidra... Läs mer

Företagare lika lyckliga som anställda i Kina

1 dec 2017 | Text: Åse Karlén
Nationalekonomen Chizheng Miao har disputerat vid Linnéuniversitetet på avhandlingen Essays on Self-employment, Happiness and International Trade. Den är en sammanläggning av t... Läs mer
Tillit ersätter kontroll när tillvaron är osäker

Tillit ersätter kontroll när tillvaron är osäker

30 nov 2017 | Text: Åse Karlén
Hur bygger man starka team? Och hur tar man bäst tillvara humankapitalet i entreprenöriella företag som verkar under hög osäkerhet? Det är frågor som intresserar Pamela Nowell.... Läs mer

Enklare forskning på 1800-talet

29 nov 2017 | Text: Åse Karlén
Fyra doktorander på Karolinska institutet har gått igenom 700 000 sammanfattningar av vetenskapliga artiklar, skrivna inom 12 forskningsfält mellan åren 1881 och 2015. Resultat... Läs mer
”Som forskare är man nära framtiden”

”Som forskare är man nära framtiden”

22 nov 2017 | Text: Åse Karlén
Hög publiceringstakt, intressanta forskningsspår och samarbeten med forskare från en mängd olika lärosäten och discipliner. Nyfikenheten gör att professor Joakim Wincent hela t... Läs mer
Kompromisser ger harmoni i innovationsprocessen

Kompromisser ger harmoni i innovationsprocessen

22 nov 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Osäkerhet är vardagsmat för entreprenörer och innovatörer. Sabrina Luthfa Karim forskar om hur innovatörer hanterar osäkerhet och hittar tre typer av kompromisser som många inn... Läs mer

Inkubatorer hjälper flyttande företagare

16 nov 2017 | Text: Åse Karlén
Forskningen om företagare med utländsk bakgrund handlar ofta om personer som flyttar till ett land, etablerar sig där, och sedan startar ett företag. Nedim Efendic riktar i sin... Läs mer

Patentoffensiv ger konkurrenskraft

14 nov 2017 | Text: Åse Karlén
Att ta patent snabbt för att få en flygande start, eller att ta många patent för att begränsa konkurrenternas handlingsutrymme, är två vanliga strategier som företag använder s... Läs mer

Klusterföretag är mer innovativa

9 nov 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Företag som samarbetar i kluster är mer innovativa, produktiva och anställer fler än andra företag. Det är ett av resultaten i Regional nettverksorganisering og innovasjon. En... Läs mer

”Överskatta inte internet vid internationalisering”

3 nov 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Internetbaserade tjänsteföretag blir ofta internationella snabbt. Men det kan ha sina utmaningar, visar forskning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. R... Läs mer
Kunskapsjakt med olika syften

Kunskapsjakt med olika syften

24 okt 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Akademisk kunskap ska nå ut och vara nyttig. Det är de flesta överens om. Allra helst ska forskningen kommersialiseras och leda till innovationer, som i sin tur ger tillväxt. D... Läs mer

Boktipslista: Kommersialisering

24 okt 2017 | Text: - -
I Entré nr 3 2017 handlade temat om kommersialisering av forskning. Nedan följer litteraturtips för dig som vill veta mer. ... Läs mer
”Studenter bär på innovationskraften”

”Studenter bär på innovationskraften”

24 okt 2017 | Text: Jonas Gabrielsson
Förändringar i vår omvärld har skapat press på att universitets- och högskolesektorn ska bidra till samhällsekonomisk tillväxt. Forskningspolitiken har blivit innovationspoliti... Läs mer
Mest lästa artiklar nu