Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI Sverige lever vi livet som om vi skulle ha fyra jordklot
Läs Marias inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Patentering kan hämma kunskapsspridning

21 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Actor roles, knowledge types and the role of patenting for progressing sustainable technologies. A case study of demonstration projects är titeln på Sofia Nordqvists licentiatu... Läs mer

Inga enkla svar om öppen innovation

21 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Dölja kunskapen, eller dela den med andra? Detta innovatörsdilemma diskuteras av Niklas Hallberg och Anna Brattström i Concealing or Revealing? Alternative paths to profiting f... Läs mer

Offentligt stöd främjar innovatörer

21 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Offentligt innovationsstöd får stor effekt. Det slår Sara Torregrosa-Hetland, Antti Pelkonen, Juha Oksanen och Astrid Kander fast i artikeln The prevalence of publicly stimulat... Läs mer

Lästips om socialt företagande

19 jul 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Carlos Gonzalo Acevedo Peña: Developing inclusive innovation processes and co-evolutionary university-society approaches in Bolivia. Avhandling, Blekinge tekniska högs... Läs mer

Företagande kvinnor beroende av familjen

13 jul 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Kvinnor som driver småföretag i utvecklingsländer har i princip ingen tillgång till formellt kapital från banker. I stället förlitar de sig på informella strukturer och andra r... Läs mer

4 råd till sociala entreprenörer

13 jul 2019 | Text: Anna-Karin Florén
1. Var noga med vilka antaganden du gör om kunder och marknader, när du ska leverera till människor som har en annan bakgrund än du. Lägg in många feedback-loopar i innovations... Läs mer

Kvinnors nätverk utmanar genusstruktur

11 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Annie Roos har genomfört en etnografisk studie av ett lokalt nätverk för kvinnor som är entreprenörer. Hon identifierar tre processer: Kvinnorna utvecklar sitt entreprenörskap,... Läs mer

Invandrade entreprenörer får stöd av familjen

11 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Personer som har invandrat till Sverige har nytta av familjens sociala kapital när de etablerar en verksamhet. Det visar en studie av Quang Evansluong och Marcela Ramírez-Pasil... Läs mer

Entreprenörskap med mening

11 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Socialt entreprenörskap bygger på en vilja att förändra världen till det bättre. Vissa sociala entreprenörer jobbar lokalt, och hjälper utsatta människor i närsamhället. Andra... Läs mer
Kunskap bärs av människor

Kunskap bärs av människor

9 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Kurser i entreprenörskap är bra, men universitetens viktigaste innovationsfrämjande uppgift är att utbilda studenter och forskare. Deras kunskaper behövs i befintliga och nya f... Läs mer
Starta eget lockar när företag köps upp

Starta eget lockar när företag köps upp

9 jul 2019 | Text: Åse Karlén
När kunskap är hårdvaluta blir det allt viktigare att behålla och attrahera nyckelanställda. Monia Lougui intresserar sig för anställdas rörlighet, och vad som händer när föret... Läs mer
”Problemen sitter i väggarna”

”Problemen sitter i väggarna”

9 jul 2019 | Text: Anna-Karin Florén
År 2015 gick mindre än sju procent av det offentliga företagsstödet till företag ledda av kvinnor. Under samma år ägdes och drevs cirka 30 procent av alla bolag i Sverige av kv... Läs mer
”AI förändrar hur vi forskar”

”AI förändrar hur vi forskar”

9 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Han har pluggat och jobbat på Chalmers, är professor på KTH, och omgiven av ny teknik. Men Mats Magnusson ser sig ändå inte som en ”riktig tekniker”. Däremot uppskattar han att... Läs mer
”Mer utbildning och riskkapital till utvecklingsländer”

”Mer utbildning och riskkapital till utvecklingsländer”

9 jul 2019 | Text: Pontus Engström
Mikrofinansfonder är i dag populärare än någonsin. De attraherar miljarder från svenska institutioner och sparare – trots att forskare inte har kunnat stärka mikrofinansieringe... Läs mer
Makt, patos och välvilja när entreprenörskap ska rädda världen

Makt, patos och välvilja när entreprenörskap ska rädda världen

10 jun 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Det handlar om människor som vill göra gott för andra människor. Tanken på socialt entreprenörskap är tilltalande för att bekämpa fattigdom i utvecklingsländer. Men vem är den... Läs mer

När staten släpper ansvaret

10 jun 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Att entreprenörskap skulle bidra till att lyfta människor ur fattigdom är ett spel för gallerierna. Bakom förföriska beskrivningar döljs en samhällsomvandling som snarare bevar... Läs mer
”Innovation har aldrig varit viktigare än nu”

”Innovation har aldrig varit viktigare än nu”

1 jun 2019 | Text: Darja Isaksson
Sverige och världen står inför enorma utmaningar. Vi behöver halvera utsläppen av koldioxid varje decennium framöver. Det kräver att vi omformar våra transportsystem, matvanor,... Läs mer
”Jag vill minska McDonaldiseringen”

”Jag vill minska McDonaldiseringen”

1 jun 2019 | Text: Åse Karlén
För några år sedan skulle Ulla Hytti sluta forska om entreprenörskapsutbildning. Hon tyckte att forskningen stod och stampade och bara upprepade samma gamla ”sanningar”. Men nä... Läs mer
Redo för investering? Passion och motivation påverkar entreprenörens chanser

Redo för investering? Passion och motivation påverkar entreprenörens chanser

21 maj 2019 | Text: Maria Linde
Teknikutveckling är kostsamt, och en techstartup är därför ofta beroende av externt kapital. Marianne Arntzen-Nordqvist forskar om hur entreprenörens passion och motivation påv... Läs mer

Lästips om hälsoinnovation

6 maj 2019 | Text: Anna-Karin Florén
An international new venture’s commercialization of a medical technology innovation: The role of institutional healthcare settings. Hélène Laurell, International Marke... Läs mer
Mest lästa artiklar nu