Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatUniversalreceptet för överlevnad i den globala konkurrensen är innovation. Men hur blir man innovativ? Vilken roll spelar utbildningen?
Läs Jonas inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!
Socialisering smörjer samarbeten

Socialisering smörjer samarbeten

22 aug 2016 | Text: Jonas Gustafsson
I IT-branschen satsas det stora pengar på innovationssamarbeten mellan konkurrenter. Men, visar Malin Malmströms och Jeaneth Johanssons forskning, samarbetena misslyckas ofta.... Läs mer

Förnyelse i stället för förstörelse

15 aug 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Vi befinner oss i en kris. Eller egentligen kanske flera kriser: en ekonomisk, en miljömässig och en socio-spatial (stad mot landsbygd, norra halvklotet mot södra). Det är utgå... Läs mer
”Jag är familjens svarta får”

”Jag är familjens svarta får”

9 aug 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Att vara äkta, empatisk och passionerad är Paul Hannons bästa tips till andra lärare. En entreprenörskapsutbildare bör ha testat att vara entreprenör, menar han. Själv förkropp... Läs mer

Välkommen till entreprenörskvarteret

8 aug 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Det smittar, entreprenörskapet. I en region, ort eller kvarter som redan har många entreprenörer startas fler nya företag än på platser med historiskt lågt egenföretagande. Det... Läs mer
Samarbete och tävling driver effektivt idéskapande

Samarbete och tävling driver effektivt idéskapande

8 jul 2016 | Text: Emelie Eliasson Hovmöller
När företag kombinerar tävlingsmoment med samarbete genererar medarbetarna de bästa idéerna. Det visar Magnus Bergendahl i sin doktorsavhandling. Hans förhoppning är att forskn... Läs mer

Bredd är bra

7 jul 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Personer som kan lite om mycket blir oftare företagare än de som har specialistkunskaper. Dessutom är generalisternas företag framgångsrikare och har högre överlevnadschanser ä... Läs mer
”Stärk incitamenten för samverkan”

”Stärk incitamenten för samverkan”

1 jul 2016 | Text: Diamanto Politis
Samverkan i högre utbildning bidrar till positiva effekter för såväl universitet och högskolor, som för näringslivet och det omgivande samhället. Utbildningens kvalitet stärks... Läs mer

Mer trafik på bron

29 jun 2016 | Text: Magnus Aronsson
Alla funderar nog emellanåt på om deras arbete gör någon skillnad. Från de läsar- och deltagarundersökningar vi gör vet vi att Esbris aktiviteter uppskattas och är till nytta.... Läs mer
Forskning för framsteg

Forskning för framsteg

28 jun 2016 | Text: Åse Karlén
Vid Cesis, Ciir och Circle bedrivs forskning om innovationssystem, på initiativ från Vinnova. I Entré har vi under de senaste åren rapporterat om en mängd olika forskningsproje... Läs mer
Kontroll som stöd för innovation

Kontroll som stöd för innovation

27 jun 2016 | Text: Åse Karlén
Frihet och flexibilitet i all ära, men för att innovation ska komma till stånd krävs också ett visst mått av kontroll. Det menar Wen Pan Fagerlin, som i sin avhandling studerar... Läs mer
Röster från ekosystemet

Röster från ekosystemet

21 jun 2016 | Text: Åse Karlén
Hur mår det svenska, entreprenöriella ekosystemet? Vilka aktörer, organisationer och nätverk är tongivande? Och vilka politiska insatser skulle kunna få maskineriet att fungera... Läs mer

Relevanta studier roligast

16 jun 2016 | Text: Åse Karlén
Vad är det som gör entreprenörskapsforskning så spännande? Hermann Frank och Hans Landström närmar sig frågan i artikeln What makes entrepreneurship research interesting? Refle... Läs mer
Socialt ansvar – för släkten eller för samhället?

Socialt ansvar – för släkten eller för samhället?

13 jun 2016 | Text: Emilie Eliasson Hovmöller
Synen på socialt ansvar hos små och medelstora företag skiljer sig åt i olika delar av världen. I Uganda är uppfattningen att man ska hjälpa varandra inom släkten, medan stöd t... Läs mer

Organisera för innovation

9 jun 2016 | Text: Åse Karlén
Kraven på de kunskapsintensiva företagen ökar: De ska leverera i dag och samtidigt innovera för framtiden. Vara effektiva och kreativa. Fixa hög kvalitet till lågt pris. Två ny... Läs mer
Plattformen gör digitalt ekosystem

Plattformen gör digitalt ekosystem

8 jun 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Plattformsbaserade ekosystem har blivit vanliga i affärsvärlden, inte minst inom de nya, digitala affärsmodellerna. Enkelt uttryckt handlar det om infrastruktur där olika aktör... Läs mer

Entreprenörer kan fixa miljön

7 jun 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Cirkulära affärsmodeller, med fokus på återanvändning, resurseffektivitet och återvinning, är på modet. I A Review of the Circular Economy (Entreprenörskapsforum, 2015) lyfter... Läs mer
Designtänkande ger nya idéer

Designtänkande ger nya idéer

7 jun 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Design thinking är hett i managementkretsar. Ingo Rauths forskning visar att medarbetare blir optimistiska, öppna för nya idéer och empatiska när de får jobba med designmetoder... Läs mer

Utvecklingsländer rymmer innovationskraft

30 maj 2016 | Text: Åse Karlén
Det är inte längre självklart att västvärlden leder världscupen i innovation. Cristina Chaminade och Claudia De Fuentes har samlat in data på företagsnivå från nio olika länder... Läs mer
Öppenhet medför nya utmaningar

Öppenhet medför nya utmaningar

27 maj 2016 | Text: Åse Karlén
Öppna innovationsprocesser, där användarnas önskemål och idéer tas till vara, lockar många företag. Men hur funkar det i praktiken? Det är temat för Carina Sjödins licentiatupp... Läs mer

Svårt utveckla skolan

26 maj 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Rektorer har en viktig roll i att utveckla skolan. Men det är ingen lätt uppgift, visar Jaana Nehez i avhandlingen Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete. Möjligheter... Läs mer
Mest lästa artiklar nu