Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatFörfattarna är noga med att framhålla att hållbarhet inte är något buzzword
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Mer trafik på bron

29 jun 2016 | Text: Magnus Aronsson
Alla funderar nog emellanåt på om deras arbete gör någon skillnad. Från de läsar- och deltagarundersökningar vi gör vet vi att Esbris aktiviteter uppskattas och är till nytta.... Läs mer
Forskning för framsteg

Forskning för framsteg

28 jun 2016 | Text: Åse Karlén
Vid Cesis, Ciir och Circle bedrivs forskning om innovationssystem, på initiativ från Vinnova. I Entré har vi under de senaste åren rapporterat om en mängd olika forskningsproje... Läs mer
Kontroll som stöd för innovation

Kontroll som stöd för innovation

27 jun 2016 | Text: Åse Karlén
Frihet och flexibilitet i all ära, men för att innovation ska komma till stånd krävs också ett visst mått av kontroll. Det menar Wen Pan Fagerlin, som i sin avhandling studerar... Läs mer
Röster från ekosystemet

Röster från ekosystemet

21 jun 2016 | Text: Åse Karlén
Hur mår det svenska, entreprenöriella ekosystemet? Vilka aktörer, organisationer och nätverk är tongivande? Och vilka politiska insatser skulle kunna få maskineriet att fungera... Läs mer

Relevanta studier roligast

16 jun 2016 | Text: Åse Karlén
Vad är det som gör entreprenörskapsforskning så spännande? Hermann Frank och Hans Landström närmar sig frågan i artikeln What makes entrepreneurship research interesting? Refle... Läs mer
Socialt ansvar – för släkten eller för samhället?

Socialt ansvar – för släkten eller för samhället?

13 jun 2016 | Text: Emilie Eliasson Hovmöller
Synen på socialt ansvar hos små och medelstora företag skiljer sig åt i olika delar av världen. I Uganda är uppfattningen att man ska hjälpa varandra inom släkten, medan stöd t... Läs mer

Organisera för innovation

9 jun 2016 | Text: Åse Karlén
Kraven på de kunskapsintensiva företagen ökar: De ska leverera i dag och samtidigt innovera för framtiden. Vara effektiva och kreativa. Fixa hög kvalitet till lågt pris. Två ny... Läs mer
Plattformen gör digitalt ekosystem

Plattformen gör digitalt ekosystem

8 jun 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Plattformsbaserade ekosystem har blivit vanliga i affärsvärlden, inte minst inom de nya, digitala affärsmodellerna. Enkelt uttryckt handlar det om infrastruktur där olika aktör... Läs mer

Entreprenörer kan fixa miljön

7 jun 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Cirkulära affärsmodeller, med fokus på återanvändning, resurseffektivitet och återvinning, är på modet. I A Review of the Circular Economy (Entreprenörskapsforum, 2015) lyfter... Läs mer
Designtänkande ger nya idéer

Designtänkande ger nya idéer

7 jun 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Design thinking är hett i managementkretsar. Ingo Rauths forskning visar att medarbetare blir optimistiska, öppna för nya idéer och empatiska när de får jobba med designmetoder... Läs mer

Utvecklingsländer rymmer innovationskraft

30 maj 2016 | Text: Åse Karlén
Det är inte längre självklart att västvärlden leder världscupen i innovation. Cristina Chaminade och Claudia De Fuentes har samlat in data på företagsnivå från nio olika länder... Läs mer
Öppenhet medför nya utmaningar

Öppenhet medför nya utmaningar

27 maj 2016 | Text: Åse Karlén
Öppna innovationsprocesser, där användarnas önskemål och idéer tas till vara, lockar många företag. Men hur funkar det i praktiken? Det är temat för Carina Sjödins licentiatupp... Läs mer

Svårt utveckla skolan

26 maj 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Rektorer har en viktig roll i att utveckla skolan. Men det är ingen lätt uppgift, visar Jaana Nehez i avhandlingen Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete. Möjligheter... Läs mer
Eldsjäl gjorde Hultsfred till rockstad

Eldsjäl gjorde Hultsfred till rockstad

24 maj 2016 | Text: Maria Marathon Sjöberg
Kluster hjälper företag att växa, nätverka och skapa innovationer tillsammans. Inessa Laur har undersökt vilka framgångsfaktorerna är och hur man får ett klusterinitiativ att u... Läs mer

Nyligen i Kina…

23 maj 2016 | Text: Magnus Aronsson
Jag var nyligen i Guangzhou, Kina, för att prata om entreprenörskap och innovation. Det var mitt första besök i landet och på många sätt omtumlande. Inte minst på grund av hur... Läs mer

Kokbok för konkurrenskraft

19 maj 2016 | Text: Åse Karlén
Örjan Sölvell har kokat ner fyra decennier av forskning och undervisning inom ämnen som konkurrens, kluster och innovation. I ”kokboken” On Strategy & Competitiveness: 10 R... Läs mer
Ärlighet varar längst

Ärlighet varar längst

19 maj 2016 | Text: Åse Karlén
Trender i Silicon Valley, handelsavtalet TTIP, och en massa tips till entreprenörer som söker finansiering. Det var bara några av de teman som avhandlades när Esbri, Näringsdep... Läs mer

Skrivande med potential

18 maj 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Skrivande är en stor del av en forskares vardag. Men det akademiska språket är inte direkt känt för att vara det mest inspirerande. Författarna bakom Skrivande om skrivande (St... Läs mer
Hållbart forska om hållbarhet

Hållbart forska om hållbarhet

11 maj 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Hållbarhet, omställning och miljöinnovation är några av de forskningsområden som prioriteras vid Circle, Lunds universitet. Här finns en hel del anslag att söka, och många av f... Läs mer

Framtiden som mellanmjölk

9 maj 2016 | Text: Jonas Gustafsson
Ciirforskarna Thomas Ejdemo, Patrik Söderholm, Håkan Ylinenpää och Daniel Örtqvist har författat Regional förnyelse av och i Norrbotten: En meta-analys av länets utvecklingsför... Läs mer
Mest lästa artiklar nu