Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!
”Forskning sätter hållbar mat på bordet”

”Forskning sätter hållbar mat på bordet”

15 okt 2019 | Text: Christina Nordin
Världens produktion av mat måste öka för att mätta en växande befolkning. Miljö- och klimatutmaningar gör att produktionen har goda möjligheter att bli större i länder som Sver... Läs mer

Lästips om grön innovation

14 okt 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Henrik Barth, Per-Ola Ulvenblad och Pia Ulvenblad: Towards a Conceptual Framework of Sustainable Business Model Innovation in the Agri-Food Sector: A Systemat... Läs mer
Hallå Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF!

Hallå Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF!

14 okt 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Vilka är de främsta utmaningarna som era medlemmar står inför? Vi har redan i dag ett klimatsmart och effektivt jordbruk med bra djurhållning och transparent livsmedelskedja.... Läs mer
”Det handlar om vår överlevnad”

”Det handlar om vår överlevnad”

11 okt 2019 | Text: Anna-Karin Florén
De gröna näringarna är på väg in i en era där robotisering, elektrifiering, artificiell intelligens och big data är lika viktigt som agronomi och klassisk teknik. En effektiv l... Läs mer
Normkritisk innovation är mer hållbar

Normkritisk innovation är mer hållbar

9 sep 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Vem som får designa en ny teknisk produkt eller digital tjänst beror på om syftet är ekonomisk tillväxt, eller sociala och miljömässiga vinster. Det visar de fallstudier som Li... Läs mer

Social hållbarhet med uppochnervänd affärsmodell

9 sep 2019 | Text: Anna-Karin Florén
En uppochnervänd affärsmodell kan bidra till att lösa flera av de problem som präglar modebranschen, som miljöförstöring och låga löner. David Goldsmith har studerat ett social... Läs mer
Hallå Mark Bagley, ny forskare på IIE!

Hallå Mark Bagley, ny forskare på IIE!

10 aug 2019 | Text: Åse Karlén
Mark Bagley disputerade vid Högskolan i Jönköping 2018 (vi skrev om hans avhandling i Entré nummer 2, 2018). Sedan i mars 2019 har han en postdoktjänst på Institutet för innova... Läs mer
Jovanovic är årets främsta entreprenörskapsforskare

Jovanovic är årets främsta entreprenörskapsforskare

31 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Boyan Jovanovic, professor i nationalekonomi vid New York University, USA, är 2019 års mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research. I maj besökte han Sverige för at... Läs mer
Finanskriser är svåra att förutspå

Finanskriser är svåra att förutspå

31 jul 2019 | Text: Åse Karlén
På 1600-talet bildades en finansiell bubbla kring tulpanlökar i Nederländerna. 1929 kraschade börsen på Wall Street. Och 2008 gick investmentbanken Lehman Brothers i konkurs. H... Läs mer

Seniorer still going strong

31 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Starka, riskvilliga och välmående. Det är bilden av Sveriges seniora företagargarde som tecknas i rapporten Äldre som företagare – finns de? (Entreprenörskapsforum, 2019). Förf... Läs mer

Grön omsorg gör gott

31 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Grön omsorg bedrivs ”med hjärta och kropp”. Den stora utmaningen är att få lönsamhet i verksamheten – ibland jobbar entreprenörerna ideellt. Det konstaterar Katarina Pettersson... Läs mer

Patentering kan hämma kunskapsspridning

21 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Actor roles, knowledge types and the role of patenting for progressing sustainable technologies. A case study of demonstration projects är titeln på Sofia Nordqvists licentiatu... Läs mer

Inga enkla svar om öppen innovation

21 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Dölja kunskapen, eller dela den med andra? Detta innovatörsdilemma diskuteras av Niklas Hallberg och Anna Brattström i Concealing or Revealing? Alternative paths to profiting f... Läs mer

Offentligt stöd främjar innovatörer

21 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Offentligt innovationsstöd får stor effekt. Det slår Sara Torregrosa-Hetland, Antti Pelkonen, Juha Oksanen och Astrid Kander fast i artikeln The prevalence of publicly stimulat... Läs mer

Lästips om socialt företagande

19 jul 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Carlos Gonzalo Acevedo Peña: Developing inclusive innovation processes and co-evolutionary university-society approaches in Bolivia. Avhandling, Blekinge tekniska högs... Läs mer

Företagande kvinnor beroende av familjen

13 jul 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Kvinnor som driver småföretag i utvecklingsländer har i princip ingen tillgång till formellt kapital från banker. I stället förlitar de sig på informella strukturer och andra r... Läs mer

4 råd till sociala entreprenörer

13 jul 2019 | Text: Anna-Karin Florén
1. Var noga med vilka antaganden du gör om kunder och marknader, när du ska leverera till människor som har en annan bakgrund än du. Lägg in många feedback-loopar i innovations... Läs mer

Kvinnors nätverk utmanar genusstruktur

11 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Annie Roos har genomfört en etnografisk studie av ett lokalt nätverk för kvinnor som är entreprenörer. Hon identifierar tre processer: Kvinnorna utvecklar sitt entreprenörskap,... Läs mer

Invandrade entreprenörer får stöd av familjen

11 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Personer som har invandrat till Sverige har nytta av familjens sociala kapital när de etablerar en verksamhet. Det visar en studie av Quang Evansluong och Marcela Ramírez-Pasil... Läs mer

Entreprenörskap med mening

11 jul 2019 | Text: Åse Karlén
Socialt entreprenörskap bygger på en vilja att förändra världen till det bättre. Vissa sociala entreprenörer jobbar lokalt, och hjälper utsatta människor i närsamhället. Andra... Läs mer
Mest lästa artiklar nu