Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Yttre förändring föder idéer

18 jun 2020 | Text: Åse Karlén
Visst kan förändring komma inifrån, men ännu vanligare är att entreprenörer får sina idéer från omvärlden. Miljöhot, hälsotrender och migration är bara några företeelser som ka... Läs mer

Nedläggning av bankkontor minskar nyföretagandet

18 jun 2020 | Text: Maria Linde
Det är svårt för nystartade företag att få banklån om banken ligger långt bort. Cynthia Sin Tian Ho har studerat vilka lokala förutsättningar som påverkar nyföretagande.... Läs mer

Finansiella innovationer i stället för motvilliga banker

18 jun 2020 | Text: Maria Linde
Efter finanskrisen 2008 uppkom en mängd finansiella innovationer. De kompenserade delvis för bankernas minskade utlåning under krisen. I avhandlingen Essays on Fina... Läs mer
När vardagen driver innovation i småföretag

När vardagen driver innovation i småföretag

18 jun 2020 | Text: Maria Linde
Vad är det egentligen som driver förnyelse i ett företag? Strukturerat innovationsarbete eller en maskin som plötsligt går sönder? Om ett företag ska bli framgångsr... Läs mer

Först och främst

18 jun 2020 | Text: Magnus Aronsson
Efter att vi hade skickat det förra numret av Entré till tryck, startade coronapandemin som har påverkat oss alla i större eller mindre omfattning. I detta nummer handlar temat... Läs mer

Kris gör investerare mindre riskbenägna

18 jun 2020 | Text: Åse Karlén
Hur kommer coronakrisen påverka investerares beteende? En fingervisning ges i Anders Isakssons och Öystein Fredriksens artikel Venture capital firms valuation in bull and bear... Läs mer
Teknikens föränderliga natur styr IP-strategin

Teknikens föränderliga natur styr IP-strategin

18 jun 2020 | Text: Maria Linde
Immateriella tillgångar blir en allt viktigare konkurrensfördel. Sarah van Santen har undersökt hur teknikbaserade startups utformar sina strategier. Hon finner att snabba besl... Läs mer
Innovativa affärsmodeller för sanitetssektorn

Innovativa affärsmodeller för sanitetssektorn

18 jun 2020 | Text: Maria Linde
Rent vatten och tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet. Trots det saknar en stor del av världens befolkning dricksvatten och toaletter. Caroline Jennings Saul har i sin... Läs mer
100 Kampradmiljoner till norrländska företag

100 Kampradmiljoner till norrländska företag

17 jun 2020 | Text: Maria Linde
Familjen Kamprads stiftelse satsar 100 miljoner kronor över åtta år i Norrlandsnavet, som drivs av Luleå tekniska universitet. Uppdrag: att stärka och utveckla norrländska före... Läs mer

Sverige är Europas mest innovativa land

15 jun 2020 | Text: Maria Linde
Sverige intar förstaplatsen som Europas mest innovativa land i European Innovation Scoreboard. Det är inom områdena humankapital, innovationsvänlig miljö och utbildningssystem... Läs mer
Värden och kultur formar familjeföretaget

Värden och kultur formar familjeföretaget

15 jun 2020 | Text: Maria Linde
Matthias Waldkirch är en av fyra författare till rapporten Professionalizing the business family – the five pillars of competent, committed and sustainable ownership (FFI resea... Läs mer
Världen inte mer osäker i dag än tidigare

Världen inte mer osäker i dag än tidigare

12 jun 2020 | Text: Maria Linde
Hur ska entreprenörer tackla den osäkra tid som coronapandemin har skapat? Inte genom att försöka förutsäga framtiden i alla fall, menar välkända entreprenörskapsforskaren Sara... Läs mer
CORONASPECIAL: Hållbara affärsidéer kan få uppsving

CORONASPECIAL: Hållbara affärsidéer kan få uppsving

11 jun 2020 | Text: Åse Karlén
Coronakrisen ger nya perspektiv på tillvaron. När företag och individer måste förändra sitt beteende, kan effekten bli ökad hållbarhet. I coronakrisens första rond... Läs mer
CORONASPECIAL: ”Kanske blir det tuffare för entreprenörer”

CORONASPECIAL: ”Kanske blir det tuffare för entreprenörer”

11 jun 2020 | Text: Åse Karlén
En pandemitrött befolkning är inte intresserad av nya tjänster och produkter, utan söker sig hellre till beprövade företag. Det kan göra det svårt för nya entreprenörer att eta... Läs mer
Socialt kapital viktigt för familjeföretag i utvecklingsländer

Socialt kapital viktigt för familjeföretag i utvecklingsländer

11 jun 2020 | Text: Maria Linde
Hur bygger man kontinuitet i familjeföretag i länder som präglas av instabilitet och oroligheter? Det sociala kapitalet är en av flera nyckelfaktorer. Familjeföret... Läs mer
CORONASPECIAL: ”Rädda inte företag som inte är livsdugliga”

CORONASPECIAL: ”Rädda inte företag som inte är livsdugliga”

11 jun 2020 | Text: Åse Karlén
Krig, sjukdomar och lågkonjunkturer har kommit och gått genom historien. Men den kris som vi upplever nu är unik. Martin Henning kallar den ”coronomi”. - Vi tycker... Läs mer
Organisation och teknik måste balanseras

Organisation och teknik måste balanseras

10 jun 2020 | Text: Åse Karlén
Utvecklingen i mindre, tillverkande företag styrs av både sociala och tekniska faktorer. Företag som lyckas balansera detta kan bidra till regional utveckling och social hållba... Läs mer
”Startups är avgörande för en fungerande arbetsmarknad”

”Startups är avgörande för en fungerande arbetsmarknad”

9 jun 2020 | Text: Anna-Karin Florén
Det värsta som kan hända nu är att vi får en långvarig nedgång av antalet nya startups, menar John Haltiwanger. Han har ägnat hela sitt forskarliv åt att studera omsättning av... Läs mer
Punkens ideal – en del av entreprenörskapet

Punkens ideal – en del av entreprenörskapet

9 jun 2020 | Text: Maria Linde
När ett rockband går från hobbyprojekt till välkänt band ställs nya krav på affärsmässighet. Utvecklingen kan vara problematisk för bandmedlemmarna. Många rockband... Läs mer
”Svenska skattereformer har lett till att företag anställer”

”Svenska skattereformer har lett till att företag anställer”

8 jun 2020 | Text: Magnus Henrekson
Under 1960- och 1970-talen kastade en strid ström av svenska entreprenörer och familjeföretagare in handduken och gav upp sitt företagande. Den allt högre skattebelastningen gj... Läs mer
Mest lästa artiklar nu