Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI Sverige lever vi livet som om vi skulle ha fyra jordklot
Läs Marias inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!
Entreprenörskap i skolan förändrar lärarideal

Entreprenörskap i skolan förändrar lärarideal

28 feb 2019 | Text: Katarina Averås
I takt med att entreprenöriellt lärande införts som pedagogik i den svenska skolan har också uppfattningen om vem som är en bra lärare förändrats. Det blir tydligt i Carina Hol... Läs mer
Mot nya mål – IIE satsar på fler samarbeten med det omgivande samhället

Mot nya mål – IIE satsar på fler samarbeten med det omgivande samhället

14 feb 2019 | Text: Åse Karlén
Två masterutbildningar, gedigen forskning samt täta samarbeten med näringslivet och det internationella forskarsamfundet. Det är några av pelarna som 10-årsjubilerande Institut... Läs mer

Sociala satsningar i Norge och Sverige

8 jan 2019 | Text: Åse Karlén
Resens är ett norskt-svenskt forskningsprojekt och utvecklingsexperiment inom samhällsentreprenörskap. I Resens – Eksempler, samfunnseffekter og rådgivermetodik (Nord universit... Läs mer

Inkubation ger drastiskt ökad patentering

8 jan 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Företag som är verksamma inom en inkubator ökar sin patentering med i genomsnitt 300 procent, jämfört med en kontrollgrupp som inte sitter i inkubatorer. Och effekten ser ut at... Läs mer

Bäst resultat när forskare och entreprenörer jobbar tillsammans

8 jan 2019 | Text: Anna-Karin Florén
När akademiker – som kan forskning och utveckling – jobbar tillsammans med entreprenörer – som har branscherfarenhet och affärskunskap – ökar sannolikheten för att lyckas. Det... Läs mer

Fysisk närhet oväntat oviktig

8 jan 2019 | Text: Åse Karlén
Vilken roll spelar närhet när mindre företag samarbetar kring processinnovation? Kristina Jespersen, Damiana Rigamonti, Morten Berg Jensen och Rune Bysted har frågat 362 danska... Läs mer

Policyskifte kring kvinnors entreprenörskap

8 jan 2019 | Text: Åse Karlén
De senaste 20 åren har synen på kvinnors företagande i Sverige skiftat – från kollektiv kraft till individers insatser. Det hävdar Karin Berglund, Helene Ahl, Katarina Petterss... Läs mer

Experimentera mera!

8 jan 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Det är budskapet i rapporten Navigera under osäkerhet – entreprenörskap, innovationer och experimentell policy (Entreprenörskapsforum, 2018). I en osäker omvärld där klimat, de... Läs mer
Svårt att designa nyskapande IT

Svårt att designa nyskapande IT

8 jan 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Utveckling av ny IT skiljer sig ofta marginellt från befintliga produkter. Designer upplever att både användare och investerare vill ha lösningar som liknar dem som redan finns... Läs mer
Improvisation ger innovation i modebranschen

Improvisation ger innovation i modebranschen

8 jan 2019 | Text: Maria Linde
En innovation i modebranschen kommer sällan ensam. I stället skapas ofta flera innovationer samtidigt i processer som är relaterade till varandra. Ett företag som vill tänka ny... Läs mer
”Ljummen temperatur är inte tillräckligt”

”Ljummen temperatur är inte tillräckligt”

7 jan 2019 | Text: Katarina Blomkvist
Intraprenörskap, entreprenörskap inom befintliga organisationer, är alltför ofta en dold förmåga. Det måste synliggöras, analyseras och förbättras om svenska företag ska förbli... Läs mer
Sockerkickar och proteinpulver i näringspolitiken

Sockerkickar och proteinpulver i näringspolitiken

7 jan 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Statliga bidrag till företag fungerar som en sockerkick, effekten är påtaglig men kort. Det menar Anders Gustafsson som ställer sig frågande till att 27 svenska skattemiljarder... Läs mer

Framtidens elektricitet kommer via supernätverk

7 jan 2019 | Text: Anna-Karin Florén
Systemen för elektricitet genomgår stora förändringar för att anpassas till förnybara energikällor. Kristina Hojcková ser tre huvudspår i den här utvecklingen: globala eller ko... Läs mer

Crowdfunding ett växande forskningsfält

7 jan 2019 | Text: Anna-Karin Florén
När crowdfunding organiseras, uppstår ett nära beroendeförhållande med otydliga gränser mellan inblandade finansiärer, företag och facilitatorer – de plattformar som möjliggör... Läs mer

Forskningens oberoende natur

7 jan 2019 | Text: Magnus Aronsson
Nyligen bläddrade jag igenom några äldre Entré, för att uppdatera mig om den forskning vi har skrivit om genom åren. Jag konstaterade att vi, precis som i det här numret, iblan... Läs mer
GEW – vilken entreprenörskapsfest!

GEW – vilken entreprenörskapsfest!

20 dec 2018 | Text: Åse Karlén
November är entreprenörskapsmånaden nummer ett, med kulmen under Global Entrepreneurship Week. I år inföll den 12–18 november. Esbri är svensk värd för firandet. Fö... Läs mer
Koreografi som förebild

Koreografi som förebild

20 dec 2018 | Text: Anna-Karin Florén
Konstnärer och dansare har kreativiteten som yrke. De vrider och vänder på känslor och erfarenheter, och använder sin intuition för att skapa något nytt. Det arbetssättet kan f... Läs mer
Fyra vägar till tillväxt

Fyra vägar till tillväxt

18 dec 2018 | Text: Maria Linde
Framgångsrika företagsledare framställs ofta som handlingsorienterade personer med stora nätverk. Men bilden bygger på fördomar – verkligheten är inte så enkel. Jonas Fasth har... Läs mer

Sverige stärks av invandrad arbetskraft

13 dec 2018 | Text: Åse Karlén
Sverige behöver bli mer attraktivt för högkvalificerad arbetskraft från andra länder. Det menar Tillväxtanalys i rapporten Den globala jakten på kompetens – statens roll (2018:... Läs mer
Familjeägda företag en heterogen grupp

Familjeägda företag en heterogen grupp

12 dec 2018 | Text: Åse Karlén
Svenska familjeföretag är en kraft att räkna med: De anställer en tredjedel av befolkningen, och står för en lika stor del av BNP. Ofta buntas familjeföretagen ihop i en grupp... Läs mer
Mest lästa artiklar nu