Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatLåt oss hoppas att olika samarbeten leder till lyckade projekt i större skala
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Avknoppad men ändå inte

6 dec 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Det finns många sätt att kommersialisera forskning. Det kanske mest omtalade är att starta företag. Men det kan vara svårt att hålla isär rollerna som forskare och företagare.... Läs mer

Akademin bidrar

5 dec 2017 | Text: Magnus Aronsson
Lagar och myndighetsregler upplevs som ett tillväxthinder av många företagare. I Tillväxtverkets rapport Företagens villkor och verklighet 2017 rankas regler på andra plats bla... Läs mer

Kunskapstriangel i obalans

4 dec 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Samverkan mellan forskning, utbildning och innovation kallas ibland för kunskapstriangeln. Begreppet har dykt upp i kölvattnet av de ökade kraven på att universiteten ska bidra... Läs mer

Företagare lika lyckliga som anställda i Kina

1 dec 2017 | Text: Åse Karlén
Nationalekonomen Chizheng Miao har disputerat vid Linnéuniversitetet på avhandlingen Essays on Self-employment, Happiness and International Trade. Den är en sammanläggning av t... Läs mer
Tillit ersätter kontroll när tillvaron är osäker

Tillit ersätter kontroll när tillvaron är osäker

30 nov 2017 | Text: Åse Karlén
Hur bygger man starka team? Och hur tar man bäst tillvara humankapitalet i entreprenöriella företag som verkar under hög osäkerhet? Det är frågor som intresserar Pamela Nowell.... Läs mer

Enklare forskning på 1800-talet

29 nov 2017 | Text: Åse Karlén
Fyra doktorander på Karolinska institutet har gått igenom 700 000 sammanfattningar av vetenskapliga artiklar, skrivna inom 12 forskningsfält mellan åren 1881 och 2015. Resultat... Läs mer
”Som forskare är man nära framtiden”

”Som forskare är man nära framtiden”

22 nov 2017 | Text: Åse Karlén
Hög publiceringstakt, intressanta forskningsspår och samarbeten med forskare från en mängd olika lärosäten och discipliner. Nyfikenheten gör att professor Joakim Wincent hela t... Läs mer
Kompromisser ger harmoni i innovationsprocessen

Kompromisser ger harmoni i innovationsprocessen

22 nov 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Osäkerhet är vardagsmat för entreprenörer och innovatörer. Sabrina Luthfa Karim forskar om hur innovatörer hanterar osäkerhet och hittar tre typer av kompromisser som många inn... Läs mer

Inkubatorer hjälper flyttande företagare

16 nov 2017 | Text: Åse Karlén
Forskningen om företagare med utländsk bakgrund handlar ofta om personer som flyttar till ett land, etablerar sig där, och sedan startar ett företag. Nedim Efendic riktar i sin... Läs mer

Patentoffensiv ger konkurrenskraft

14 nov 2017 | Text: Åse Karlén
Att ta patent snabbt för att få en flygande start, eller att ta många patent för att begränsa konkurrenternas handlingsutrymme, är två vanliga strategier som företag använder s... Läs mer

Klusterföretag är mer innovativa

9 nov 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Företag som samarbetar i kluster är mer innovativa, produktiva och anställer fler än andra företag. Det är ett av resultaten i Regional nettverksorganisering og innovasjon. En... Läs mer

”Överskatta inte internet vid internationalisering”

3 nov 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Internetbaserade tjänsteföretag blir ofta internationella snabbt. Men det kan ha sina utmaningar, visar forskning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. R... Läs mer
Kunskapsjakt med olika syften

Kunskapsjakt med olika syften

24 okt 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Akademisk kunskap ska nå ut och vara nyttig. Det är de flesta överens om. Allra helst ska forskningen kommersialiseras och leda till innovationer, som i sin tur ger tillväxt. D... Läs mer

Boktipslista: Kommersialisering

24 okt 2017 | Text: - -
I Entré nr 3 2017 handlade temat om kommersialisering av forskning. Nedan följer litteraturtips för dig som vill veta mer. ... Läs mer
”Studenter bär på innovationskraften”

”Studenter bär på innovationskraften”

24 okt 2017 | Text: Jonas Gabrielsson
Förändringar i vår omvärld har skapat press på att universitets- och högskolesektorn ska bidra till samhällsekonomisk tillväxt. Forskningspolitiken har blivit innovationspoliti... Läs mer

IKT-vana företag exporterar mer

20 okt 2017 | Text: Åse Karlén
Har ditt företag en webbsida? Jobbar ni med e-handel? Har medarbetarna tillgång till bredband? Är de utbildade i informations- och kommunikationsteknologi (IKT)? Om du svarade... Läs mer
Se möjligheterna i regler

Se möjligheterna i regler

11 okt 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Företagare jublar sällan när myndigheterna aviserar en ny regel. De går snarare instinktivt i försvarsställning. En miss, enligt Åke Freij. - Företagen borde lägga mycket mer... Läs mer

Öppnare processer ökar kvaliteten

6 okt 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Vart går Vetenskapsrådets pengar? Frågan är viktig, inte minst eftersom förmågan att dra in extern finansiering används som ett mått på kvalitet inom forskning. Tidigare bidrag... Läs mer

Globala företag mer effektiva

6 okt 2017 | Text: Åse  Karlén
Svenska företag som ingår i globala värdekedjor får en effektivare produktion. Det visar Trudy-Ann Stone i Firms in Global Value Chains. An Analysis of the Determinants and Eff... Läs mer
Grundarnas bakgrund avgör överlevnaden

Grundarnas bakgrund avgör överlevnaden

27 sep 2017 | Text: Åse Karlén
Överlevnad. Det är det enda som betyder något för startups. Men långt ifrån alla nystartade företag fixar de första tuffa åren. Giuseppe Criaco har studerat hur grundarnas tidi... Läs mer
Mest lästa artiklar nu