Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet måste finnas bra funktioner för att göra forskningens innehåll mer lättillgängligt, utan att förenkla så att substansen försvinner
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Frihet viktigare än vinst

21 jul 1998 | Text: - -
Arbete, frihet och utveckling - så ser den typiske småföretagarens ambitioner och ideal ut idag. De har stått i centrum för den svenska näringspolitiken under hela 90-talet. De... Läs mer

Nätverksprojekt nådde fnuttfelfnutt mål

3 jul 1998 | Text: - -
EU-projektet skulle stimulera kvinnor i turistbranschen att samverka och därmed göra bättre affärer. Men glesbygdens kvinnor såg nätverket som en social möjlighet snarare än en... Läs mer

Dags att avliva konkursmyten

3 jul 1998 | Text: - -
Orsakerna till en konkurs kan vara flera. Karl Gratzers studie ”Konkursens orsaker” framhäver konjunkturens och företagsålderns stora betydelse. - I tid... Läs mer

Statligt företagsstöd för enkelspårigt

3 jul 1998 | Text: - -
Vad statlig företagsservice är eller skulle kunna vara är inte alltid uppenbart. Dan Hjalmarsson visar i sin avhandling att såväl sammanhanget som aktören påverkar hur företags... Läs mer

Yngre nischade småföretag växer snabbare

3 jul 1998 | Text: - -
Det är ingen slump att vissa småföretag växer och andra inte. Framgångsrika företag är dynamiska och entreprenöriella. Det framgår av Johan Wiklunds avhandling. Vad... Läs mer

Forskare vid tekniska högskolor har goda relationer med industrin

3 jul 1998 | Text: - -
Sextio procent av forskarna vid tekniska högskolor i Sverige har erfarenhet av småföretagande. Det framkommer i en undersökning som gjorts av Ewa Andersson och Magnus Klofsten... Läs mer

Kommunens förväntningar större än lusten att starta eget

3 jul 1998 | Text: - -
Idéerna var bra, men visade sig inte stämma med verkligheten när en svensk kommun privatiserade delar av sin verksamhet. Kreativitet och entreprenörskap skulle frig... Läs mer

Reglerna är problemet - inte finansieringen

3 jul 1998 | Text: - -
En majoritet av småföretagen tycker att småföretagspolitiken fungerar dåligt. Det visar en studie om de mindre företagens attityder till sina finansiella villkor. V... Läs mer

Sänkt skatt på arbete ger fler arbetstillfällen

3 jul 1998 | Text: Magnus Henrekson
Sverige sitter sedan drygt fem år fast i en lågsysselsättningsfälla. Många finner kanske tröst i att vi är i gott sällskap. Samtidigt finns det skäl att påminna om att det i bö... Läs mer

Konkurs - bitterhet eller nytändning?

2 maj 1998 | Text: - -
Forskare delar in företagarna i fyra grupper Det finns olika sätt att tackla en konkurs. Vissa går vidare med nya företag medan andra blir bittra och anklagar systemet... Läs mer

Sverige har flest konkurser

1 maj 1998 | Text: - -
Sverige har fler konkurser än merparten andra industriländer. Varför, och hur påverkar det småföretagen? Frågan diskuterades vid det konkurssymposium som arrangerad... Läs mer

Umeå - Vaggan för svensk SME-forskning

24 apr 1998 | Text: - -
Umeå universitet invigdes 1965 och är därmed landets näst yngsta. Trots att skolan bara har drygt 30 år på nacken har mycket hunnit hända. Antalet studenter är uppe i 23 000, run... Läs mer

Tidigare erfarenhet påverkar beslut

20 apr 1998 | Text: - -
Traditionella beslutsmodeller i all ära, men det finns kompletterande inslag i beslutsfattandet. Ofta används analogier - och då främst i början på beslutsprocesserna.... Läs mer

EUs inre marknad passar bäst för större företag

20 apr 1998 | Text: - -
Stora företag tjänar på EU:s inre marknad medan många mindre riskerar att slås ut. Det hävdar Karl Johan Bonnedahl som har undersökt konsekvenserna av ekonomisk integration.... Läs mer

IT inte alltid svaret

10 apr 1998 | Text: - -
Bland småföretagen är det tjänstebolagen och de lokala snabbväxarna som är bäst på att använda modern informationsteknik. Det visar Sven Junghagen i en avhandling som kartlägge... Läs mer

Småföretagare bryr sig mer om sin nästa

9 apr 1998 | Text: - -
Ulrica Nylén har skrivit en doktorsavhandling som handlar om etik i affärslivet. - Jag var intresserad av hur företagare och företagsledare upplever etik inom affär... Läs mer

Nätverket som bollplank och problemlösare

8 apr 1998 | Text: - -
Branschöverskridande nätverk för småföretagare skapar bättre förutsättningar för lärande och problemlösning. Den slutsatsen drar forskarna Joakim Tell och Max Lundberg efter at... Läs mer

Myt att hela tillväxten finns inom högteknologin

5 apr 1998 | Text: - -
Snabbväxande företag är inte alltid så exemplariskt organiserade som läroböckerna gör gällande. Viktigare är förmågan att finna och exploatera nya, expansiva marknader.... Läs mer

Unga företag i stora städer växer snabbast

4 apr 1998 | Text: - -
De snabbväxande företagen är i regel mycket unga. Av Sveriges alla snabbväxande företag har 62 procent startats under den senaste tioårsperioden. - De snabbväxande... Läs mer

Skolning med förhinder

1 apr 1998 | Text: - -
Vi säger att vi lever i kunskapssamhället och vi anser att detta samhälle behöver mer av entreprenörskap och småföretagande. Vad ligger då närmare tillhands än att genom skolni... Läs mer
Mest lästa artiklar nu