Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI går fick jag förmånen att åka med en av Svenska institutets internationella besöksgrupper till Synerleap i Västerås
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Skolning med förhinder

1 apr 1998 | Text: - -
Vi säger att vi lever i kunskapssamhället och vi anser att detta samhälle behöver mer av entreprenörskap och småföretagande. Vad ligger då närmare tillhands än att genom skolni... Läs mer

Europa måste finna sin egen väg till tillväxt

1 apr 1998 | Text: - -
- Det är dags att sluta racka ner på EU-ländernas näringspolitik. - Vi smutskastar oss själva. Det finns mycket gott i den europeiska modellen, säger David Storey, engelsk sm... Läs mer

Gamla industrimiljöer inspirerar småföretag

29 mar 1998 | Text: - -
I Sverige finns många äldre industrimiljöer som skulle kunna stöpas om till flexibla småföretagsbyar. Projekten skulle skapa värdefulla nätverk mellan nya företag - och det til... Läs mer

Forskas det för mycket?

29 mar 1998 | Text: - -
Forskningen om små och medelstora företag har blivit etablerad och idag kan fältet närmast beskrivas som överhettat. - Utvecklingen är positiv och kan betyda högre... Läs mer

Innovatören hittar kunder genom att bryta normer

27 maj 1997 | Text: - -
Små tillverkande företag agerar olika för att skapa och bygga upp nya, eller för att underhålla redan existerande relationer till kunder. Detta visas i en ny doktorsavhandling... Läs mer

Från 50 till 8000 på 26 år

23 maj 1997 | Text: - -
År 1971: 50 studenter gör något som ingen annan har gjort tidigare, de börjar sin civilingenjörsutbildning på Högskolan i Luleå. Sju lärare finns på plats för att ge dem valuta... Läs mer

Kvinnligt företagande under luppen

23 maj 1997 | Text: - -
80 procent av de nya företagen startas inom handel och service och 20 procent startas inom tillverkning. Trots det är forskningen starkt fokuserad på just tillverkande företag.... Läs mer

Tillväxt kräver nya idéer

23 maj 1997 | Text: - -
Idélådor, belöningssystem och utmärkelser. Allt fler företag uppmuntrar idéer från sina anställda, idéer som behövs för företagets fortlevnad. - Ett företag som vil... Läs mer

Forskningsparker höjer företagens image

23 maj 1997 | Text: - -
Företag som väljer att lokalisera sig i en forskningspark gör det till stor del för att höja företagets image. De upplever också att det fungerar. Allt fler forskn... Läs mer

I Luleå står forskningen högt i kurs

21 maj 1997 | Text: - -
Det finns samband mellan företagens framgång och hur de investerar i kompetensutveckling. Det visar en färsk doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet. Vad... Läs mer

Brittiska familjeföretag kartlagda

20 maj 1997 | Text: - -
Att äga och driva ett företag inom familjen påverkar resultatet både på gott och på ont. Ägarna tenderar att avstå från att ta in extern kompetens för att istället... Läs mer

Stort intresse men få kunskaper om hur familjeföretag fungerar

10 maj 1997 | Text: - -
I Sverige är cirka 60 procent av alla företag familjeföretag. Trots att de är i klar majoritet vet forskarna fortfarande väldigt lite om dessa företag. Familjeföret... Läs mer

VD påverkar småföretagens framgång

10 maj 1997 | Text: - -
Stark självtillit samt lyhördhet inför andras kunskap är kännetecken hos en framgångsrik VD. Det visar preliminära resultat från en pågående studie. Does the SEO ma... Läs mer

Man eller kvinna har liten betydelse

2 maj 1997 | Text: - -
Tillväxt i små företag har inte så mycket med att göra om det är en man eller kvinna som äger och driver företaget som med faktorer som tillväxtvilja och export. -... Läs mer

Min son är bäst

1 maj 1997 | Text: - -
Familjeföretagen drivs ofta annorlunda jämfört med andra företag. Familjens intressen står i centrum vilket gör att det företagsekonomiska perspektivet ibland tappas bort.... Läs mer

Kreativa entreprenörer utvecklar fastighetsbranschen

1 maj 1997 | Text: - -
På senare år har entreprenörer från andra branscher gett sig in i fastighetsbranschen. Ofta för de med sig nya värderingar och normer från sitt tidigare företagande. ... Läs mer

Småföretag har sin egen kultur

1 maj 1997 | Text: - -
Växtkraft Mål 4, Nutek, AMS ... Många myndigheter erbjuder stöd till småföretag för kompetensutveckling. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur företagen egentligen hante... Läs mer

Årets entreprenörsforskare ”upptäckte” Silicon Valley

1 maj 1997 | Text: Johan  Gustafson
Arnold C. Cooper kom i slutet av september till Stockholm för att ta emot 1997 års International Award for Entrepreneurship and Small Business Research. - Vårt forskningsfält... Läs mer

Extern ledamot bra för företaget

29 apr 1997 | Text: - -
Endast 20 procent av familjeföretagen har en styrelse med externa ledamöter. Detta trots att forskning visar att en aktiv styrelse förbättrar verksamheten. Jonas Es... Läs mer

Integrerad utveckling kortar ledtider

24 apr 1997 | Text: - -
Mälardalens högskola arbetar som bäst med att initiera en forskningsverksamhet inriktad på integrerad produktutveckling i småföretag. Verksamheten kommer att ha sin bas i Eskil... Läs mer
Mest lästa artiklar nu