Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatUniversalreceptet för överlevnad i den globala konkurrensen är innovation. Men hur blir man innovativ? Vilken roll spelar utbildningen?
Läs Jonas inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Tillväxt kräver nya idéer

23 maj 1997 | Text: - -
Idélådor, belöningssystem och utmärkelser. Allt fler företag uppmuntrar idéer från sina anställda, idéer som behövs för företagets fortlevnad. - Ett företag som vil... Läs mer

Forskningsparker höjer företagens image

23 maj 1997 | Text: - -
Företag som väljer att lokalisera sig i en forskningspark gör det till stor del för att höja företagets image. De upplever också att det fungerar. Allt fler forskn... Läs mer

I Luleå står forskningen högt i kurs

21 maj 1997 | Text: - -
Det finns samband mellan företagens framgång och hur de investerar i kompetensutveckling. Det visar en färsk doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet. Vad... Läs mer

Brittiska familjeföretag kartlagda

20 maj 1997 | Text: - -
Att äga och driva ett företag inom familjen påverkar resultatet både på gott och på ont. Ägarna tenderar att avstå från att ta in extern kompetens för att istället... Läs mer

Stort intresse men få kunskaper om hur familjeföretag fungerar

10 maj 1997 | Text: - -
I Sverige är cirka 60 procent av alla företag familjeföretag. Trots att de är i klar majoritet vet forskarna fortfarande väldigt lite om dessa företag. Familjeföret... Läs mer

VD påverkar småföretagens framgång

10 maj 1997 | Text: - -
Stark självtillit samt lyhördhet inför andras kunskap är kännetecken hos en framgångsrik VD. Det visar preliminära resultat från en pågående studie. Does the SEO ma... Läs mer

Man eller kvinna har liten betydelse

2 maj 1997 | Text: - -
Tillväxt i små företag har inte så mycket med att göra om det är en man eller kvinna som äger och driver företaget som med faktorer som tillväxtvilja och export. -... Läs mer

Min son är bäst

1 maj 1997 | Text: - -
Familjeföretagen drivs ofta annorlunda jämfört med andra företag. Familjens intressen står i centrum vilket gör att det företagsekonomiska perspektivet ibland tappas bort.... Läs mer

Kreativa entreprenörer utvecklar fastighetsbranschen

1 maj 1997 | Text: - -
På senare år har entreprenörer från andra branscher gett sig in i fastighetsbranschen. Ofta för de med sig nya värderingar och normer från sitt tidigare företagande. ... Läs mer

Småföretag har sin egen kultur

1 maj 1997 | Text: - -
Växtkraft Mål 4, Nutek, AMS ... Många myndigheter erbjuder stöd till småföretag för kompetensutveckling. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur företagen egentligen hante... Läs mer

Årets entreprenörsforskare ”upptäckte” Silicon Valley

1 maj 1997 | Text: Johan  Gustafson
Arnold C. Cooper kom i slutet av september till Stockholm för att ta emot 1997 års International Award for Entrepreneurship and Small Business Research. - Vårt forskningsfält... Läs mer

Extern ledamot bra för företaget

29 apr 1997 | Text: - -
Endast 20 procent av familjeföretagen har en styrelse med externa ledamöter. Detta trots att forskning visar att en aktiv styrelse förbättrar verksamheten. Jonas Es... Läs mer

Integrerad utveckling kortar ledtider

24 apr 1997 | Text: - -
Mälardalens högskola arbetar som bäst med att initiera en forskningsverksamhet inriktad på integrerad produktutveckling i småföretag. Verksamheten kommer att ha sin bas i Eskil... Läs mer

Flexibla ledare bakom snabbväxande företag

17 apr 1997 | Text: - -
Företag blir inte snabbväxande av en slump. Tvärtom, bakom den höga tillväxten döljer sig flexibla ledare, vilja att genomgå förändringar samt förmågan att välja rätt kunder.... Läs mer

Chalmers studerar affärsmodeller

9 apr 1997 | Text: - -
Forskare vid institutionen för innovationsteknik på Chalmers Tekniska Högskola har startat ett nytt forskningsprojektet som syftar till att studera tidiga affärsutvecklingsproc... Läs mer

Sundsvallsföretag kartlagda

8 apr 1997 | Text: - -
Företagsklimat, tillväxt och strategier - en studie av småföretagarna i Sundsvall presenterades i våras på Mitthögskolan i Sundsvall. Syftet var att undersöka företagsklimatet... Läs mer
Kunglig invigning av ESBRI

Kunglig invigning av ESBRI

6 apr 1997 | Text: Iréne  Forsmark
I strålande sol och med närmare 300 inbjudna gäster invigde kung Carl XVI Gustaf ESBRI. Därefter arrangerades ett symposium på temat ”Att skapa tillväxt och nya jobb̶... Läs mer

Fokusering på finansiellt stöd ifrågasätts av forskare

3 apr 1997 | Text: - -
Det är dags att bredda synen på hur små företag hanterar sin finansiering. En kommande licentiatavhandling visar att små företag ofta löser sitt finansieringsbehov på andra sät... Läs mer

Hjälp finns men få vill ha den

2 apr 1997 | Text: - -
Flera myndigheter har till uppgift att hjälpa småföretag med rådgivning och konsulttjänster. Trots att utbudet i de flesta fall är gratis är efterfrågan högst måttlig.... Läs mer

Brist på svenska företag en myt

2 apr 1997 | Text: - -
Ny forskning visar att viljan till nyföretagande är nästan lika stor i Sverige som i USA I Sverige startas det för få företag, sägs det. Men relativt sett är viljan a... Läs mer
Mest lästa artiklar nu