Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatUtvecklingen går mycket snabbt i Kina, och företag måste vara beredda på att arbeta hårt
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Kunskap saknas om effekter av stöd till småföretagare

1 okt 1998 | Text: - -
Det finns idag mer än 140 olika stöd till småföretag. Eftersom stöden administreras lokalt, regionalt samt på nationell nivå är det svårt att isolera effekterna av enskilda stöd. K... Läs mer

Entreprenören går sin egen väg

27 jul 1998 | Text: - -
De marknadsföringsteorier som lärs ut vid högskolorna bygger ofta på storföretagens verklighet. Det beror delvis på att vi inte vet tillräckligt om hur marknadsföring bedrivs i... Läs mer

Konsten att knyta kontakter utomlands

27 jul 1998 | Text: - -
Det blir allt vanligare och viktigare för mindre och medelstora svenska företag att tidigt skaffa sig fotfäste bland leverantörer och kunder i utlandet. Men hur går man till vä... Läs mer

Här står småföretagaren i naturligt fokus

23 jul 1998 | Text: - -
Nätverkstanken är en ide i tiden och en organisationsmodell som Mitthögskolan gjort till sin egen. Även forskning och utbildning inom entreprenörskapsområdet präglas av nätverk... Läs mer

WWW - från akademiskt nätverk till världens hetaste marknadsplats

22 jul 1998 | Text: - -
På bara fem år har Internet gått från lågmält akademiskt nätverk till världens hetaste marknadsplats. - Jag ser webben som ett samhälle där företag och organisationer samarbe... Läs mer

Trygga kvinnor bryter traditioner

22 jul 1998 | Text: - -
Det är främst kvinnor med starkt stöd från familj och vänner som vågar trotsa könsmönstren I näringslivet. Birgitta Näsman vid Mitthögskolan i Östersund har intervjuat kvinnor... Läs mer

Frihet viktigare än vinst

21 jul 1998 | Text: - -
Arbete, frihet och utveckling - så ser den typiske småföretagarens ambitioner och ideal ut idag. De har stått i centrum för den svenska näringspolitiken under hela 90-talet. De... Läs mer

Nätverksprojekt nådde fnuttfelfnutt mål

3 jul 1998 | Text: - -
EU-projektet skulle stimulera kvinnor i turistbranschen att samverka och därmed göra bättre affärer. Men glesbygdens kvinnor såg nätverket som en social möjlighet snarare än en... Läs mer

Dags att avliva konkursmyten

3 jul 1998 | Text: - -
Orsakerna till en konkurs kan vara flera. Karl Gratzers studie ”Konkursens orsaker” framhäver konjunkturens och företagsålderns stora betydelse. - I tid... Läs mer

Statligt företagsstöd för enkelspårigt

3 jul 1998 | Text: - -
Vad statlig företagsservice är eller skulle kunna vara är inte alltid uppenbart. Dan Hjalmarsson visar i sin avhandling att såväl sammanhanget som aktören påverkar hur företags... Läs mer

Yngre nischade småföretag växer snabbare

3 jul 1998 | Text: - -
Det är ingen slump att vissa småföretag växer och andra inte. Framgångsrika företag är dynamiska och entreprenöriella. Det framgår av Johan Wiklunds avhandling. Vad... Läs mer

Forskare vid tekniska högskolor har goda relationer med industrin

3 jul 1998 | Text: - -
Sextio procent av forskarna vid tekniska högskolor i Sverige har erfarenhet av småföretagande. Det framkommer i en undersökning som gjorts av Ewa Andersson och Magnus Klofsten... Läs mer

Kommunens förväntningar större än lusten att starta eget

3 jul 1998 | Text: - -
Idéerna var bra, men visade sig inte stämma med verkligheten när en svensk kommun privatiserade delar av sin verksamhet. Kreativitet och entreprenörskap skulle frig... Läs mer

Reglerna är problemet - inte finansieringen

3 jul 1998 | Text: - -
En majoritet av småföretagen tycker att småföretagspolitiken fungerar dåligt. Det visar en studie om de mindre företagens attityder till sina finansiella villkor. V... Läs mer

Sänkt skatt på arbete ger fler arbetstillfällen

3 jul 1998 | Text: Magnus Henrekson
Sverige sitter sedan drygt fem år fast i en lågsysselsättningsfälla. Många finner kanske tröst i att vi är i gott sällskap. Samtidigt finns det skäl att påminna om att det i bö... Läs mer

Konkurs - bitterhet eller nytändning?

2 maj 1998 | Text: - -
Forskare delar in företagarna i fyra grupper Det finns olika sätt att tackla en konkurs. Vissa går vidare med nya företag medan andra blir bittra och anklagar systemet... Läs mer

Sverige har flest konkurser

1 maj 1998 | Text: - -
Sverige har fler konkurser än merparten andra industriländer. Varför, och hur påverkar det småföretagen? Frågan diskuterades vid det konkurssymposium som arrangerad... Läs mer

Umeå - Vaggan för svensk SME-forskning

24 apr 1998 | Text: - -
Umeå universitet invigdes 1965 och är därmed landets näst yngsta. Trots att skolan bara har drygt 30 år på nacken har mycket hunnit hända. Antalet studenter är uppe i 23 000, run... Läs mer

Tidigare erfarenhet påverkar beslut

20 apr 1998 | Text: - -
Traditionella beslutsmodeller i all ära, men det finns kompletterande inslag i beslutsfattandet. Ofta används analogier - och då främst i början på beslutsprocesserna.... Läs mer

EUs inre marknad passar bäst för större företag

20 apr 1998 | Text: - -
Stora företag tjänar på EU:s inre marknad medan många mindre riskerar att slås ut. Det hävdar Karl Johan Bonnedahl som har undersökt konsekvenserna av ekonomisk integration.... Läs mer
Mest lästa artiklar nu