Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVad som gör en bra ledare är förmågan att lära sig av sina misslyckanden och agera utifrån de erfarenheterna
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Umeå - Vaggan för svensk SME-forskning

24 apr 1998 | Text: - -
Umeå universitet invigdes 1965 och är därmed landets näst yngsta. Trots att skolan bara har drygt 30 år på nacken har mycket hunnit hända. Antalet studenter är uppe i 23 000, run... Läs mer

Tidigare erfarenhet påverkar beslut

20 apr 1998 | Text: - -
Traditionella beslutsmodeller i all ära, men det finns kompletterande inslag i beslutsfattandet. Ofta används analogier - och då främst i början på beslutsprocesserna.... Läs mer

EUs inre marknad passar bäst för större företag

20 apr 1998 | Text: - -
Stora företag tjänar på EU:s inre marknad medan många mindre riskerar att slås ut. Det hävdar Karl Johan Bonnedahl som har undersökt konsekvenserna av ekonomisk integration.... Läs mer

IT inte alltid svaret

10 apr 1998 | Text: - -
Bland småföretagen är det tjänstebolagen och de lokala snabbväxarna som är bäst på att använda modern informationsteknik. Det visar Sven Junghagen i en avhandling som kartlägge... Läs mer

Småföretagare bryr sig mer om sin nästa

9 apr 1998 | Text: - -
Ulrica Nylén har skrivit en doktorsavhandling som handlar om etik i affärslivet. - Jag var intresserad av hur företagare och företagsledare upplever etik inom affär... Läs mer

Nätverket som bollplank och problemlösare

8 apr 1998 | Text: - -
Branschöverskridande nätverk för småföretagare skapar bättre förutsättningar för lärande och problemlösning. Den slutsatsen drar forskarna Joakim Tell och Max Lundberg efter at... Läs mer

Myt att hela tillväxten finns inom högteknologin

5 apr 1998 | Text: - -
Snabbväxande företag är inte alltid så exemplariskt organiserade som läroböckerna gör gällande. Viktigare är förmågan att finna och exploatera nya, expansiva marknader.... Läs mer

Unga företag i stora städer växer snabbast

4 apr 1998 | Text: - -
De snabbväxande företagen är i regel mycket unga. Av Sveriges alla snabbväxande företag har 62 procent startats under den senaste tioårsperioden. - De snabbväxande... Läs mer

Skolning med förhinder

1 apr 1998 | Text: - -
Vi säger att vi lever i kunskapssamhället och vi anser att detta samhälle behöver mer av entreprenörskap och småföretagande. Vad ligger då närmare tillhands än att genom skolni... Läs mer

Europa måste finna sin egen väg till tillväxt

1 apr 1998 | Text: - -
- Det är dags att sluta racka ner på EU-ländernas näringspolitik. - Vi smutskastar oss själva. Det finns mycket gott i den europeiska modellen, säger David Storey, engelsk sm... Läs mer

Gamla industrimiljöer inspirerar småföretag

29 mar 1998 | Text: - -
I Sverige finns många äldre industrimiljöer som skulle kunna stöpas om till flexibla småföretagsbyar. Projekten skulle skapa värdefulla nätverk mellan nya företag - och det til... Läs mer

Forskas det för mycket?

29 mar 1998 | Text: - -
Forskningen om små och medelstora företag har blivit etablerad och idag kan fältet närmast beskrivas som överhettat. - Utvecklingen är positiv och kan betyda högre... Läs mer

Innovatören hittar kunder genom att bryta normer

27 maj 1997 | Text: - -
Små tillverkande företag agerar olika för att skapa och bygga upp nya, eller för att underhålla redan existerande relationer till kunder. Detta visas i en ny doktorsavhandling... Läs mer

Från 50 till 8000 på 26 år

23 maj 1997 | Text: - -
År 1971: 50 studenter gör något som ingen annan har gjort tidigare, de börjar sin civilingenjörsutbildning på Högskolan i Luleå. Sju lärare finns på plats för att ge dem valuta... Läs mer

Kvinnligt företagande under luppen

23 maj 1997 | Text: - -
80 procent av de nya företagen startas inom handel och service och 20 procent startas inom tillverkning. Trots det är forskningen starkt fokuserad på just tillverkande företag.... Läs mer

Tillväxt kräver nya idéer

23 maj 1997 | Text: - -
Idélådor, belöningssystem och utmärkelser. Allt fler företag uppmuntrar idéer från sina anställda, idéer som behövs för företagets fortlevnad. - Ett företag som vil... Läs mer

Forskningsparker höjer företagens image

23 maj 1997 | Text: - -
Företag som väljer att lokalisera sig i en forskningspark gör det till stor del för att höja företagets image. De upplever också att det fungerar. Allt fler forskn... Läs mer

I Luleå står forskningen högt i kurs

21 maj 1997 | Text: - -
Det finns samband mellan företagens framgång och hur de investerar i kompetensutveckling. Det visar en färsk doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet. Vad... Läs mer

Brittiska familjeföretag kartlagda

20 maj 1997 | Text: - -
Att äga och driva ett företag inom familjen påverkar resultatet både på gott och på ont. Ägarna tenderar att avstå från att ta in extern kompetens för att istället... Läs mer

Stort intresse men få kunskaper om hur familjeföretag fungerar

10 maj 1997 | Text: - -
I Sverige är cirka 60 procent av alla företag familjeföretag. Trots att de är i klar majoritet vet forskarna fortfarande väldigt lite om dessa företag. Familjeföret... Läs mer
Mest lästa artiklar nu