Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Samsyn och struktur stärker forskningen

2 apr 1999 | Text: - -
Entreprenörskapsforskningen blomstrar i Sverige och utomlands, men fältet dras fortfarande med en del vetenskapliga barnsjukdomar. Att förfina forskningens begrepp och metoder blir... Läs mer

Vi behöver veta mera

28 dec 1998 | Text: Lars Nyberg
I den regionalpolitiska propositionen som presenterades i mars i år lanserades begreppet regional näringspolitik. De grundläggande tankarna bakom begreppet är dels behovet av e... Läs mer

Soliditeten fördubblad

13 dec 1998 | Text: - -
Det är dyrare för småföretag än för storföretag att finansiera sin verksamhet. En orsak kan vara att småföretagen utgör en större risk för långivarna, de har nämligen fler bank... Läs mer

Många myter om behovet av riskkapital

12 dec 1998 | Text: - -
Vid Ekonomicentrum i Halmstad står finansieringen av småföretag i fokus för forskningsintresset. - Vi tittar mycket på hur företagen kan skaffa finansiering utan att ta in ex... Läs mer

Socialt kapital viktig framgångsfaktor

12 dec 1998 | Text: - -
Vad är det som avgör den ekonomiska vitaliteten i ett land eller en region? Varför är en region mer framgångsrik än en annan? Orsaken är enligt en ny forskarrapport det sociala... Läs mer

VD betyder mycket i små företag

12 dec 1998 | Text: - -
God självtillit, en tydlig vilja att förnya och förändra samt förmåga att kommunicera budskapet, det vill säga att ”få med sig folk”. Det är några av de viktigaste... Läs mer

Treenighet ger styrka

8 dec 1998 | Text: - -
ext publicerades även i Entré nr 4, 1998: Familjeföretagets framgångsrecept: rubrikhbTreenighet ger styrka Det räcker inte med enbart management för att me... Läs mer

Näringsliv i glesbygd hämmas av företagsstöd

1 nov 1998 | Text: - -
ext publicerades även under temat ”Riskkapital/finansiering” i Entré nr 4, 1998: rubrikhbNäringsliv i glesbygd hämmas av företagsstöd Det finns inga bevi... Läs mer

Utbildning behöver ett eget nätverk

13 okt 1998 | Text: - -
I början av juni arrangerade Esbri en workshop om entreprenörskapsutbildning. Syftet var att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och lägga grunden för en ny samverkan inom ent... Läs mer

Kathleen Eisenhardt: Effektiva beslutsfattare arbetar med flera alternativ

10 okt 1998 | Text: - -
Vissa företagsledningar lyckas fatta såväl snabba som korrekta beslut. Och det i en omgivning där förändringar blir allt svårare att förutsäga. - Bland det viktigaste är att... Läs mer

Affärsutveckling för mindre skogsägare

10 okt 1998 | Text: - -
För att klara sina flotta tillväxtkvoter stirrar politikerna stint på exportföretagen inom IT och tillverkning. Men för sysselsättningen är basnäringarna fortsatt viktiga, framför... Läs mer

Successionen viktig i familjeföretaget

10 okt 1998 | Text: - -
I familjeföretaget är successionen en ständig process. Det gäller att prata om företagets oskrivna regler redan när de tilltänkta arvtagarna är barn. - De unga ser annars bar... Läs mer

Det är svårt att få tag på äkta riskkapital i Sverige

10 okt 1998 | Text: - -
50 miljarder kronor väntar i riskkapitalbolagens gömmor. Trots detta talas det ofta om bristande finansieringsmöjligheter för lovande svenska företag och affärsidéer. - Det är us... Läs mer

Nya idéer - nya jobb

10 okt 1998 | Text: - -
ext publicerades i temat ”Innovation” i Entré nr 3, 1998: Såväl små som stora företag behövs för utvecklingen rubrikhbNya idéer - nya jobb Fors... Läs mer

Kompetens som konkurrensmedel

10 okt 1998 | Text: - -
Kunskapsföretag genomgår en snabb internationaliseringsprocess och utgör en viktig del i svensk och internationell ekonomi. Det är därför viktigt för Sverige att utveckla sina... Läs mer

Nätverk viktiga redan på 1600-talet

10 okt 1998 | Text: - -
När grunden lades för den svenska industrialiseringen på 1600- och 1700-talet var det utländska köpmän som ledde vägen. En viktig faktor bakom deras framgång var de personliga... Läs mer

Värna svenska systemet

10 okt 1998 | Text: Carin Holmquist
Under senare år har resultaten från entreprenörskaps- och småföretagsforskning fått allt mer utrymme i den allmänna debatten. Detta är naturligtvis glädjande då alltfler intres... Läs mer

”Entreprenörer är mycket intressanta människor”

7 okt 1998 | Text: - -
När psykologen Kelly Shaver började intressera sig för entreprenörskapsfrågor i slutet av 80-talet befann sig området i en slags identitetskris. Vad handlade forskningen egentl... Läs mer

IT-branschen har sin egen logik

3 okt 1998 | Text: - -
Den snabbväxande IT-branschen följer en särskild innovationslogik som premierar litenhet och snabbhet. Samtidigt ger den extrema vinstmarginaler. Våra traditionella... Läs mer

Innovation för fler jobb - eller färre

1 okt 1998 | Text: - -
Sysselsättning, ekonomisk tillväxt och effektiva företag - allt gott härleds gärna till ordet ”innovationer”. Det handlar inte bara om uppfinningar, utan kanske fra... Läs mer