Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Determinants of Entrepreneurial Processes

A Case Study of Technology-Based Spin-off Company Formations

av Besrat Tesfaye

Studien utgår från en rad frågeställningar, till exempel: Vilka faktorer har bidragit till etableringen av ett ökat antal universitetsbaserade företag i Sverige? Vad karaktäriserar dessa företag? Vilken potential har de? Är de annorlunda än traditionella småföretag? Fallstudier har genomförts på 23 företag med ursprung i akademiska institutioner. Dessa kompletteras med litteraturstudier. De huvudsakliga resultaten av undersökningen är bland annat att den akademiska entreprenören har liten kunskap om företagande och innovation och drivs av icke-ekonomiska motiv. Attitydförändringar i det akademiska klimatet gör det lättare för akademiker att starta företag idag, jämfört med för några år sedan.

Titel: Determinants of Entrepreneurial Processes – A Case Study of Technology-Based Spin-off Company Formations
Författare: Tesfaye, Besrat
År: 1993
Lärosäte: Stockholms universitet

Mest lästa artiklar nu