Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Det svårgripbara nätverket

En sociologisk studie av företagare i nätverk

av Martin Lind

Avhandlingen ställer frågorna: vad är nätverk och hur fungerar nätverk? Frågorna besvaras via en genomgång av existerande nätverksteorier och en studie av fyra företagarnätverk. Nätverket betraktas i avhandlingen som ett fenomen, som något reellt existerande. En jämförelse görs också mellan nätverk och organisationer.

Ett bra nätverkssamarbete kan få liv i en hel region. Nätverk kan vara en överlevnadsfråga, särskilt för små företag. Personliga relationer håller ihop nätverket och ger det dess egenskaper. Viktigt är också förtroendet som relationerna skapar. Nätverket utvecklas när den sociala dimensionen och förtroendet utvecklas. En viktig skillnad mellan nätverk och organisationer, är att nätverk är formade av separata enheter som samarbetar. Organisationer formar en enhet som kan, men inte måste, karaktäriseras av samarbete. Nätverk är nyttobaserade och försvinner om nyttan försvinner. En organisation kan överleva trots utebliven nytta. Nyttan med ett nätverk är till exempel ökad flexibilitet och innovationskraft. Tankar och idéer sprids och delas i nätverket eftersom alla tjänar på det. Företagare i nätverk har högre överlevnadsförmåga än andra företag.

Titel: Det svårgripbara nätverket – En sociologisk studie av företagare i nätverk
Författare: Lind, Martin
År: 2002
Lärosäte: Örebro universitet

Mest lästa artiklar nu