Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Det omöjliggjorda entreprenörskapet

Om förnyelsekraft och företagsamhet på golvet

av Magnus Forslund

Syftet med avhandlingen är att förstå hur entreprenörskap på verkstadsgolvet omöjliggörs. Metoden är en etnografisk studie och bygger på idéer om social konstruktionism. Avhandlingen tittar på förnyelseprocesser i produktionen och författaren har under två år följt ett medelstort industriföretag som ville få personalen att arbeta mer självständigt och entreprenöriellt.

Det studerade företaget erbjöd personalen mer frihet och hoppades på entreprenöriellt tänkande i utbyte. Resultatet blev en besvikelse för båda parter. Cheferna tyckte att produktionspersonalen inte visade tillräckligt engagemang och att det var svårt att få dem intresserade av förnyelseprocessen. Produktionspersonalen å sin sida var bland annat missnöjda med lönen. Företaget betalade inte mer för att de nu, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, även skulle jobba med förnyelse. Personalen saknade också uppmuntran och stöd från cheferna.

Författaren menar att misslyckandet bland annat beror på chefernas förväntningar. De förväntar sig stora nya idéer, vilket gör att de missar en hel del entreprenörskap som trots allt pågår i företaget. Det är viktigt att uppmärksamma vardagsentreprenörskapet. Man omöjliggör en stor del av entreprenörskapet genom att hela tiden se det som något heligt som helst ska kopplas till nystartandet av företag.

Titel: Det omöjliggjorda entreprenörskapet – Om förnyelsekraft och företagsamhet på golvet
Författare: Forslund, Magnus
År: 2002
Lärosäte: Växjö universitet

Mest lästa artiklar nu