Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Organising University-Led Learning Networks Among Small-Enterprise Managers

av Joakim Tell

Titel: Organising University-Led Learning Networks Among Small-Enterprise Managers
Författare: Tell, Joakim
År: 2001
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu