Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Integration på egen hand

En studie av invandrade kvinnoföretagare i Sverige

av Saeid Abbasian

I avhandlingen studeras invandrade kvinnor som är egenföretagare, och deras integration i det svenska samhället. 16 företagare från Chile, Iran och Turkiet har intervjuats. Studien visar att de skiljer sig från många andra invandrarkvinnor: de är resursstarka individer ur medelklass som vuxit upp i jämställda hem. Hälften har startat eget på grund av strukturella problem som arbetslöshet eller diskriminering. Den andra hälften blev företagare för att de ville.

Författaren skiljer mellan objektiv och subjektiv integration. För att få en mer nyanserad bild av integrationen ställdes två frågor: ”Känner du dig nöjd med ditt arbete som företagare?” respektive ”Anser du att du kommit på rätt plats i samhället mot bakgrund av dina kvalifikationer och övriga färdigheter?”. Den första besvarades jakande av samtliga. 10 kvinnor svarade ”ja” även på den andra frågan, men sex företagare var mindre nöjda. De senare är verksamma inom en bransch de inte är utbildade för, eller kan inte utnyttja sina tidigare meriter och kvalifikationer.

Titel: Integration på egen hand – En studie av invandrade kvinnoföretagare i Sverige
Författare: Abbasian, Saeid
År: 2003
Lärosäte: Uppsala universitet