Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Landscapes of Technology Transfer

Swedish Ironmakers in India 1860-1864

av Jan af Geijerstam

Avhandlingen handlar om tekniköverföring för närmare 150 år sedan. Vid 1800-talets mitt for tre svenska pionjärer med unika kunskaper till Indien för att bygga två järnverk. Uppdraget kom från Storbritannien.

Politiska stridigheter ledde till att projekten aldrig fullbordades, men svenskarna kom en bra bit på väg. Författaren har genomfört fältstudier i Indien och även studerat dagböcker, fotografier, brev och reserapporter för att teckna en bild av tekniköverföringsprocessen.

Svenskarnas vistelse präglades av stort ansvar och handlingsutrymme, men också av ensamhet och hemlängtan. De skulle hålla i ekonomin, hitta råvaror, utveckla tekniken och hitta en marknad. Samtidigt innebar mötena med de brittiska respektive indiska kulturerna och språken stora utmaningar.

Titel: Landscapes of Technology Transfer – Swedish Ironmakers in India 1860-1864
Författare: af Geijerstam, Jan
År: 2004
Lärosäte: Kungliga tekniska högskolan