Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

External Relations in the Product Development Process

A Study of Biotechnology Firms in Sweden

av Håkan Alm

Avhandlingen kretsar kring två övergripande frågor. Den ena handlar om hur de svenska bioteknikföretagens externa relationer ser ut. Med externa relationer avses exempelvis licensiering och samarbeten kring marknadsföring. Den andra forskningsfrågan handlar om hur - och varför - bioteknikföretagen använder relationerna i sina innovationsprocesser.

Författaren har kartlagt 109 bioteknikföretag som var verksamma både år 1999 och år 2002. Av dessa hade 63 företag minst en extern relation. Han har också genomfört 15 fallstudier i företag med i medeltal 35 anställda.

Avhandlingen visar bland annat att företag som sysslar med läkemedelsforskning skapar kunskap både tillsammans med akademin och stora företag. Övriga bioteknikföretag skapar också kunskap tillsammans med universiteten, men deras relationer till andra företag var i första hand baserade på marknadsfrågor. Relationsmönstren påverkas dels av den teknologi som respektive företag bygger på, dels av marknadsförutsättningarna.

Titel: External Relations in the Product Development Process – A Study of Biotechnology Firms in Sweden
Författare: Alm, Håkan
År: 2004
Lärosäte: Linköpings universitet