Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Determinants of Small Enterprise Development of Bangladesh

Investigation of Constraints from Institutional Perspective

av Jahangir Khan

Målet med avhandlingen är att undersöka vilka etableringshinder småföretagare i Bangladesh måste hantera. Författaren har också studerat vilka viktiga åtgärder som behövs för att småföretagandet ska öka. Till dessa hör kunskap, teknologi, finansiering och bra marknadsrelationer. Vad finns i dagens Bangladesh - och vad behöver utvecklas? Intervjuer har genomförts med företagare, politiker och banktjänstemän i Bangladesh. Avhandlingen är tänkt att kunna fungera som en generell handbok för hur företagsklimatet i utvecklingsländer kan förbättras.

Resultaten visar att utvecklingen av småföretagandet är en svår uppgift i Bangladesh. Den fysiska och ekonomiska infrastrukturen är dålig. Det finns inte heller några effektiva organ som främjar företagstillväxten, som det finns i många andra länder. Försök har gjorts, men de har inte varit tillräckliga. Ofta är det just kunskap som fattas och i många fall angrips bara ett problemområde i taget, vanligtvis finansiering. Många olika saker måste finnas på plats samtidigt för att ett gynnsamt företagsklimat ska uppstå, till exempel infrastruktur, kunskap, motivation och möjlighet. Ett sätt att få till en förändring är att öka alla former av institutionella stöd till alla typer av företagande i Bangladesh. Det krävs också en harmonisering av politiken och stöden, för att skapa en effektiv och fungerande stödapparat. Ett annat problem är byråkratin. Det är för krångligt för vanligt folk att starta företag. En lösning skulle kunna vara att bilda ett center dit man kan gå för att få hjälp med allt som behövs för att starta företag.

Titel: Determinants of Small Enterprise Development of Bangladesh – Investigation of Constraints from Institutional Perspective
Författare: Khan, Jahangir
År: 2004
Lärosäte: Stockholms universitet

Mest lästa artiklar nu