Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Investeringar i mindre och medelstora tillverkande företag

Drivkrafter, struktur, process och beslut

av Jan Alpenberg & Fredrik Karlsson

Avhandlingen utgår från att den ökade internationella konkurrensen påverkar de tillverkande företagen. För att kunna leverera måste de öka kapaciteten och/eller bredda produktsortimentet, och detta kräver i sin tur stora investeringar. Frågan är hur företagarna resonerar kring sina investeringsbeslut? Författarna har genomfört tio fallstudier i svenska, tillverkande företag. Företagen är små och medelstora och har alla ganska hög tillväxttakt.

Resultaten visar på förekomsten av så kallade superinvesteringar: ett slags "investeringarnas investering" som är av största ekonomiska och strategiska vikt. Superinvesteringar är kontextberoende och kan exempelvis röra sig om en ny fastighet eller en maskin som automatiserar arbetet. Ofta är de förknippade med stor vånda, och många företagare är överdrivet försiktiga. Det kan i värsta fall hämma utvecklingen.

Författarna finner också en inbördes systematik mellan olika investeringsprojekt. Superinvesteringen leder till följdinvesteringar, och de bör planeras och utvärderas tillsammans.

Titel: Investeringar i mindre och medelstora tillverkande företag – Drivkrafter, struktur, process och beslut
Författare: Alpenberg, Jan & Karlsson, Fredrik
År: 2005
Lärosäte: Lunds universitet