Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Strategiska resurser och långvarig lönsamhet

En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag

av Jim Andersén

Avhandlingen tar avstamp i den resursbaserade teorin inom strategiforskningen. Syftet är att utveckla en modell för varaktiga konkurrensfördelar i små och medelstora tillverkningsföretag. Fokus ligger på strategiska resurser, alltså resurser som leder till långvarig lönsamhet i förhållande till företagets konkurrenter. Författaren undersöker också hur lönsamma företag skyddar sig mot att bli imiterade. I studien ingår 14 små och medelstora tillverkningsföretag, framförallt från Eskilstunaregionen. Författaren har följt och analyserat företagens årsredovisningar sedan 1975 och framåt. I studien ingår även intervjuer med företagsledarna.

Huvudresultatet av undersökningen är en modell som beskriver nyckelfaktorer som påverkar skapandet, nyttjandet och skyddandet av strategiska resurser. Resultaten visar även att företagare som vågar tänka i nya banor och ta risker lyckas bättre än traditionella småföretagare. Framgångsrika företagsledare har klart uttalade mål med sitt företagande redan på ett tidigt stadium. De har också en dynamisk syn på de egna resurserna och på sin omgivning. Till skillnad mot andra företagsledare, som ofta känner sig styrda av konjunktur och kunder, är de proaktiva när det gäller att skapa och nyttja sina resurser.

Titel: Strategiska resurser och långvarig lönsamhet – En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag
Författare: Andersén, Jim
År: 2005
Lärosäte: Mälardalens högskola