Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Adoption av elektronisk handel i små och medelstora företag

Innehåll, kontext, process och samspelet mellan dessa

av Monika Magnusson

I avhandlingen studeras vad som gör att små och medelstora företag börjar med elektronisk handel, och vilka konsekvenserna blir. Att införa e-handel kan vara en stor omställning, men för många företag betyder den skillnaden mellan liv och död. E-handeln är ett viktigt verktyg för att nå nya marknader.

På senare år har flera insatser gjorts för att utbilda mindre företag om e-handel. Avhandlingen visar att stödet kanske snarare bör ges efter att det mindre företaget har infört e-handeln i sin verksamhet. De har inte alltid tillräckliga resurser för att utnyttja de fördelar som e-handeln för med sig.

Ett annat problem är att det kan vara svårt att integrera den nya e-handeln med övrig IT-verksamhet i företaget. Företaget kan inte bara plocka bort gamla kommunikationskanaler till kunderna och ersätta dem med nya. Att knyta nya kontakter mellan företag via e-handel är svårt, så även i fortsättningen är det viktigt med mässor och kundbesök.

Titel: Adoption av elektronisk handel i små och medelstora företag – Innehåll, kontext, process och samspelet mellan dessa
Författare: Magnusson, Monika
År: 2006
Lärosäte: Karlstads universitet

Mest lästa artiklar nu