Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Möten mellan institutioner som drivkraft för den entreprenöriella processen

av Ahmad Ahmadi

Titel: Möten mellan institutioner som drivkraft för den entreprenöriella processen
Författare: Ahmadi, Ahmad
År: 2007
Lärosäte: Göteborgs universitet