Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Accumulation, Boundaries, Capabilities and Dynamics

Explaining Firm Growth

av Johan Brink

Titel: Accumulation, Boundaries, Capabilities and Dynamics – Explaining Firm Growth
Författare: Brink, Johan
År: 2007
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu