Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Development of Relationships in Interorganizational Networks

Studies in the Tourism and Construction Industries

av Ossi Pesämaa

Titel: Development of Relationships in Interorganizational Networks – Studies in the Tourism and Construction Industries
Författare: Pesämaa, Ossi
År: 2007
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu