Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Företagande över tid

Kontextuellt perspektiv och visuellt beskrivningsspråk

av Per Frankelius

Avhandlingens huvudsyften är att utveckla ett synsätt på företagande i kontext över tid och att utveckla ett visuellt beskrivningsspråk för beskrivning/visualisering av företagande och kontext över tiden i specifika fall. Företaget Pharmacia & Upjohn används som fallstudie, dess utveckling under ca 100 år beskrivs. Empirisk kunskap har också hämtats från annat håll, bland annat från en praktikfallsbank. Studien har resulterat i en teoretisk modell som kallas CAT (Contact, Activity, Time). Denna bygger på två antaganden: 1)
Faktor X kan vara lika viktig som traditionella ekonomiska faktorer och kan utgöras av individer såväl som av forskningsgenombrott, miljökatastrofer och annat. 2) Allt i näringslivet är processer, ingenting strukturer. Istället för att se på organisationer som delar av strukturer är de ett samspel mellan pågående processer, såväl inom företaget som i dess kontext. För att få svar på hur företag växer fram måste de studeras under lång tid.

Titel: Företagande över tid – Kontextuellt perspektiv och visuellt beskrivningsspråk
Författare: Frankelius, Per
År: 1999
Lärosäte: Internationella handelshögskolan i Jönköping

Mest lästa artiklar nu