Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Affärsrådgivning

Samspel mellan entreprenör och experter

av Torbjörn Ljungkvist

Titel: Affärsrådgivning – Samspel mellan entreprenör och experter
Författare: Ljungkvist, Torbjörn
År: 2008
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu