Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Incubators and incubation

Resources and activities in relation to different actors

av Lise Aaboen

Titel: Incubators and incubation – Resources and activities in relation to different actors
Författare: Aaboen, Lise
År: 2008
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola