Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Business Relationships Between Local Firms and MNCs in a less Developing Country

The Case of Libyan Firms

av Alsedieg Alshaibi

Titel: Business Relationships Between Local Firms and MNCs in a less Developing Country – The Case of Libyan Firms
Författare: Alshaibi, Alsedieg
År: 2008
Lärosäte: Mälardalens högskola