Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Digital Innovation in the Value Networks of Newspapers

av Maria Åkesson

Titel: Digital Innovation in the Value Networks of Newspapers
Författare: Åkesson, Maria
År: 2009
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu