Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Achieving Competitiveness through Externally Oriented Capabilities

An Empirical Study of Technology-Based Small Firms

av Vinit Parida

Titel: Achieving Competitiveness through Externally Oriented Capabilities – An Empirical Study of Technology-Based Small Firms
Författare: Parida, Vinit
År: 2010
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu