Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

A revised perspective on Disruptive Innovation

Exploring Value, Networks and Business models

av Christian Sandström

Titel: A revised perspective on Disruptive Innovation – Exploring Value, Networks and Business models
Författare: Sandström, Christian
År: 2010
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu