Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Samverkansnätverk för innovation

En interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning

av Malin Lindberg

Titel: Samverkansnätverk för innovation – En interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning
Författare: Lindberg, Malin
År: 2010
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu