Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Geographies of the Japanese Cultural Economy

Innovation and Creative Consumption

av Jakob Nobuoka

Titel: Geographies of the Japanese Cultural Economy – Innovation and Creative Consumption
Författare: Nobuoka, Jakob
År: 2010
Lärosäte: Uppsala universitet

Mest lästa artiklar nu