Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Working Together - Exploring Relational Tensions in Swedish Academia

av Tobias Fridholm

Titel: Working Together - Exploring Relational Tensions in Swedish Academia
Författare: Fridholm, Tobias
År: 2010
Lärosäte: Uppsala universitet

Mest lästa artiklar nu