Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Success as Science but Burden for Business?

On the difficult relationship between scientific advancement and innovation

av Malena Ingemansson

Titel: Success as Science but Burden for Business? On the difficult relationship between scientific advancement and innovation
Författare: Ingemansson, Malena
År: 2010
Lärosäte: Uppsala universitet

Mest lästa artiklar nu