Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Language as a Leading Light to Business Cultural Insight

A Study on Expatriates' Intercultural Communication in Central and Eastern Europe

av Kjell Ljungbo

Titel: Language as a Leading Light to Business Cultural Insight – A Study on Expatriates' Intercultural Communication in Central and Eastern Europe
Författare: Ljungbo, Kjell
År: 2010
Lärosäte: Stockholms universitet

Mest lästa artiklar nu