Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

IT-relaterad verksamhetsförändring

Processer som formar växelspelet mellan utveckling och användning

av Lars-Olof Lychnell

Titel: IT-relaterad verksamhetsförändring – Processer som formar växelspelet mellan utveckling och användning
Författare: Lychnell, Lars-Olof
År: 2010
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm

Mest lästa artiklar nu