Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Fountainhead of Innovation Health

A Conceptualization and Investigation

av Charlotte Glassér

Titel: The Fountainhead of Innovation Health – A Conceptualization and Investigation
Författare: Glassér, Charlotte
År: 2010
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm

Mest lästa artiklar nu