Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The geographies of knowledge in (making) artwork

The field, the art studio and the art scene

av Jenny Sjöholm

Titel: The geographies of knowledge in (making) artwork – The field, the art studio and the art scene
Författare: Sjöholm, Jenny
År: 2010
Lärosäte: Uppsala universitet

Mest lästa artiklar nu