Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Mobility of People, Ideas and Knowledge in the Entrepreneurial Society

av Erik Lundmark

Titel: The Mobility of People, Ideas and Knowledge in the Entrepreneurial Society
Författare: Lundmark, Erik
År: 2010
Lärosäte: Linköpings universitet

Mest lästa artiklar nu