Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Developing Entrepreneurial Behavior

Facilitating Nascent Entrepreneurship at the University

av Karen Williams Middleton

Titel: Developing Entrepreneurial Behavior – Facilitating Nascent Entrepreneurship at the University
Författare: Williams Middleton, Karen
År: 2010
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu