Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Attraction - a new driver of learning and innovation

av Claes Bohman

Titel: Attraction - a new driver of learning and innovation
Författare: Bohman, Claes
År: 2010
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm

Mest lästa artiklar nu