Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Den paradoxalt nödvändiga kvinnan

Könsdiskurser i Svenskt Näringsliv - ett nyliberalt drama

av Ulrika Jansson

Titel: Den paradoxalt nödvändiga kvinnan – Könsdiskurser i Svenskt Näringsliv - ett nyliberalt drama
Författare: Jansson, Ulrika
År: 2010
Lärosäte: Karlstads universitet

Mest lästa artiklar nu