Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Dynamics of Innovation and Knowledge-Based Regional Development

av Peter Svensson

Titel: The Dynamics of Innovation and Knowledge-Based Regional Development
Författare: Svensson, Peter
År: 2010
Lärosäte: Linköpings universitet

Mest lästa artiklar nu