Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Radical Innovation

Management and policy for electric and hybrid electric vehicle development

av Hans Pohl

Titel: Radical Innovation – Management and policy for electric and hybrid electric vehicle development
Författare: Pohl, Hans
År: 2010
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu