Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entreprenöriellt lärande

Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande

av Annica Otterborg

Titel: Entreprenöriellt lärande – Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande
Författare: Otterborg, Annica
År: 2011
Lärosäte: Högskolan i Jönköping

Mest lästa artiklar nu