Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

On the Effects of Institutional Arrangements for Innovation in Clusters

A comparative case study of sugar clusters in São Paulo, the North East of Brazil and Cuba

av Jens Sörvik

Titel: On the Effects of Institutional Arrangements for Innovation in Clusters – A comparative case study of sugar clusters in São Paulo, the North East of Brazil and Cuba
Författare: Sörvik, Jens
År: 2011
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu