Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Analyzing and realizing collective ideation in firms

av Jennie Björk

Titel: Analyzing and realizing collective ideation in firms
Författare: Björk, Jennie
År: 2011
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu