Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Dressed for Success

Designing and Managing Regional Strategic Networks

av Edith Andresen

Titel: Dressed for Success – Designing and Managing Regional Strategic Networks
Författare: Andresen, Edith
År: 2011
Lärosäte: Mittuniversitetet

Mest lästa artiklar nu