Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Scarcity, Abundance and Sufficiency

Contributions to Social and Economic Theory

av Adel Daoud

Titel: Scarcity, Abundance and Sufficiency – Contributions to Social and Economic Theory
Författare: Daoud, Adel
År: 2011
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu