Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Samarbete utan gemensamma mål

Att styra och stimulera innovation

av Stefan Görling

Titel: Samarbete utan gemensamma mål – Att styra och stimulera innovation
Författare: Görling, Stefan
År: 2010
Lärosäte: Kungliga tekniska högskolan

Mest lästa artiklar nu