Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Den sociala ekonomin

Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856

av Ylva Hasselberg

Avhandlingens syfte är att studera hur ekonomisk förändring uppstår, vilka handlingar och beslut som ligger bakom en viss utveckling. Utgångspunkten för studien är Furudals bruk och den förändring företaget genomgick mellan åren 1804 och 1856. Produktionen ändrades då från att ha dominerats av stångjärn till att tillverka ett brett sortiment med flera förädlade produkter. Undersökningens huvudsakliga källmaterial utgörs av
brukspatronen I G Clasons inkommande korrespondens. Bruksfamiljens hushåll och ekonomi analyseras. En betydande del av undersökningen ägnas åt att studera de nätverk som fanns runt familjen Clason. Brukspatronens sociala kompetens betonas.

Avhandlingen visar att ekonomisk förändring bäst analyseras i termer av nätverk och inte genom marknadsmodeller med skarpa gränsdragningar mellan den privata och den ekonomiska sfären. För familjen Clason och Furudals bruk var personliga relationer av stor betydelse och hade reell påverkan på det ekonomiska handlandet.

Titel: Den sociala ekonomin – Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856
Författare: Hasselberg, Ylva
År: 1998
Lärosäte: Uppsala universitet

Mest lästa artiklar nu