Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Potential for Innovation in the Swedish Food Sector

av Märit Beckeman

Titel: The Potential for Innovation in the Swedish Food Sector
Författare: Beckeman, Märit
År: 2011
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu